LT   |   EN      Mano KU   |   
KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBOS RINKIMAI
10-04-2018

 Tarybos nario, priklausančio Klaipėdos universiteto personalui, rinkimai vyks 2018 m. balandžio 19 d., balsavimas nuo 10.00 val. iki 16.00 val. (H. Manto g. 84, Senato posėdžių salėje).

Rinkimų teisę turi visi išrinkti (atestuoti) Klaipėdos universiteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai, taip pat kiti dėstytojai ir mokslo darbuotojai dirbantys Universitete ne mažiau kaip 0,25 etato.

 

Kandidatai į laisvas Klaipėdos Universiteto Tarybos vietas

Klaipėdos universiteto personalui ir studentams nepriklausantys kandidatai

(Asocijuoto verslo kvota)

Jonas Dumašius, UAB „Hidrostatyba“ valdybos pirmininkas;

Vidas Mišeikis, AB „Klaipėdos baldai“ direktorius.

Klaipėdos universiteto personalui priklausantys kandidatai

(Socialinių mokslų kvota)

doc. dr. Reda Gedutienė;

doc. dr. Algirdas Giedraitis;

Prof. dr. Vytautas Juščius;

Prof. dr. Vanda Kavaliauskienė.

 

Rinkimų komisija