LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto profesorė dr. Birutė Strukčinskienė grįžo iš stažuotės Austrijoje pagal iniciatyvos „Patirties partneriai“ programą.
30-11-2016

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto profesorė dr. Birutė Strukčinskienė grįžo iš stažuotės Austrijoje pagal iniciatyvos „Patirties partneriai“ programą.

Klaipėdos universitetas, būdamas iniciatyvos „Patirties partneriai“ konsorciumu nariu, įgyvendina mobilumo veiklas, dėstytojams, universiteto personalui, studentams/absolventams sudaro galimybes dalyvauti tarptautinėse stažuočių ir praktikų programose. Lapkričio mėnesį Sveikatos mokslų fakulteto Profesorė dr. Birutė Strukčinskienė dalyvavo stažuotėje Vienoje Austrijos Eismo saugos valdyboje (KfV – Austrian Road Safety Board/ Kuratorium für Verkehrssicherheit). Stažuotė vyko pagal ERASMUS+ darbuotojų judumo mokymosi tikslais programą, kuri buvo finansuojama iš iniciatyvos „Patirties partneriai“ konsorciumo dotacijos mobilumo veikloms vykdyti lėšų. Prof. dr. Brutė Strukčinskienė Mokslinių tyrimų ir žinių valdymo departamente (Department of Research and Knowledge Management) susitiko su saugos ir sužalojimų prevencijos ekspertais, susipažino su jų vykdomais projektais ir prevencinėmis priemonėmis bei veiklomis, inovatyviu požiūriu į mokslinius tyrimus, žinių valdymu, teorijos ir praktikos darna sveikatos ir saugos stiprinimo srityje. Priimančiosios institucijos specialistai pristatė aktualius vaikų ir jaunimo saugos, eismo traumų prevencijos, sužalojimų duomenų bazių klausimus, šiuo metu vykdomą tarptautinį Eismo saugos kultūros (TraSaCu) projektą. Stažuotės metu buvo diskutuojamos tolimesnio tarptautinio bendradarbiavimo galimybės, bendrų mokslinių tyrimų vykdymas ir publikacijų rengimas.

Inga Anulytė, iniciatyvos „Patirties partneriai“  konsorciumo koordinatorė Klaipėdos universitete.

KfV archyvo nuotraukoje: Vizito metu su kolegomis iš Austrijos Eismo saugos valdybos (KfV – Austrian Road Safety Board/ Kuratorium für Verkehrssicherheit). Iš kairės: dr. Gerald Furian (KfV), prof. dr. Birute Strukčinskiene (KU), dr. Monica Steiner (KfV), dr. Robert Bauer (KfV).