LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universiteto Studentų sąjunga išreiškė susirūpinimą dėl KU likimo
30-06-2017

Klaipėdos universiteto Studentų sąjunga išreiškė susirūpinimą dėl KU likimo

Birželio 28 d. Klaipėdos universiteto Studentų sąjunga (KUSS), atstovaujama prezidentės Aistės Stalmokaitės, parengė oficialų raštą dėl Klaipėdos universiteto likimo aukštųjų mokyklų pertvarkos kontekste. „KUSS pritaria Lietuvos aukštojo mokslo reformavimui ir sutinka, kad pertvarka būtina, siekiant aukštojo mokslo kokybės, racionalaus turimų infrastruktūros išteklių panaudojimo, intelektinių išteklių konsolidavimo ir sinergijos. Tačiau siūlymas Klaipėdos universitetą paversti kitos aukštosios mokyklos padaliniu, mūsų nuomone, yra nepriimtinas“, – rašo studentai.

Oficialus laiškas išsiųstas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui S. Skverneliui, švietimo ir mokslo ministrei J. Petrauskienei, Seimo nariams, Klaipėdos miesto merui V. Grubliauskui, Klaipėdos universiteto rektoriui E. Juzeliūnui ir Klaipėdos universiteto Tarybai. Studentų sąjunga išreiškė viltį dėl kokybiško aukštojo mokslo Klaipėdos universitete: „Mes manome, kad vykdomos Lietuvos aukštojo mokslo reformos kontekste iš esmės turi vykti ir Klaipėdos universiteto vidinė pertvarka. Studijos turi būti grįstos naujausiais moksliniais tyrimais ir atitikti pasaulines tendencijas. Universitetas turi būti orientuotas į lyderystę jūros mokslų srityje Baltijos jūros regione bei tenkinti Klaipėdos miesto proveržio poreikius.“

Studentai atkreipė dėmesį į tai, kad Klaipėdos universitetas yra svarbus Klaipėdos miesto partneris, bendradarbiaujantis su pramonės, ypač jūriniu, sektoriumi, kuris reikšmingas Klaipėdos miestui ir visai Lietuvos ekonomikai. „Tikime, kad miesto proveržis įmanomas tik sukoncentravus aukštos kompetencijos jaunus specialistus, kurie, baigę Klaipėdos universitetą, galėtų tenkinti aukštųjų technologijų, aptarnavimo, tradicinės pramonės intelektinius ir kultūrinius poreikius bei kurti pridėtinę vertę miestui“, – rašo studentai.

KUSS pasisako už savarankiško universiteto uostamiestyje išsaugojimą ir ragina imtis vidinių pertvarkų, kurios užtikrintų Baltijos jūros regiono lyderystę, siektų įgyvendinti aktualias studijų programas bei vykdytų pažangius mokslinius tyrimus.

Oficialus raštas