LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universiteto pozicija aukštųjų mokyklų reitinguose – stabili
10-05-2018

Kaip ir kiekvieną pavasarį žurnalas „Reitingai“ pateikė Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingus, kurie sulaukia didelio šalies akademinio pasaulio dėmesio. Bendrame aukštųjų mokyklų 2018 m. reitingų sąraše aukščiausias pozicijas užima Vilniaus universitetas (VU), Kauno technologijos universitetas (KTU) ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU). Klaipėdos universitetas (KU), kaip ir 2017-iais, užima 7-ą vietą. Laikinai einančio Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas prof. dr. Artūro Razbadausko nuomone, stabili 7-oji vieta, esant aukštojo mokslo pertvarkai, yra geras rezultatas: „Tai aukso viduriukas, juk Klaipėdos universitetas ne tik išlaiko savarankiško universiteto statusą, bet ir užima stabilią vietą Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingų sąraše.“

Vertinant universitetus, remtasi 56 skirtingais parametrais, kurie sudėlioti į 7 stambius kriterijus: mokslo, meno / sporto veikla ir personalo pasiekimai; esamas ir ateities akademinis personalas; alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai; konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje; studentai ir studijos; studijų ir mokslo aplinka; studentų nuomonė.

ES investicijos – Klaipėdos universitetui

Klaipėdos universitetas, taikant esamo ir ateities akademinio personalo kriterijų, Lietuvos aukštųjų mokyklų kontekste užima trečią vietą. Aukščiau rikiuojasi Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU). Ketvirtoje vietoje liko VU. Šiame reitinge vertintas akademinio personalo ir studentų skaičiaus santykis, dėstytojų iki 35 metų santykis bendrai su visais dėstytojais, mokslo ir meno daktarų santykis su visais dėstytojais, studentų, apsigynusių daktaro disertacijas, bei trečiosios pakopos studijų krypčių skaičius.

Pagal kriterijų alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai KU užima penktą vietą. Uostamiesčio universitetas pagal šį kriterijų yra aukščiau už VDU, LMTA ir kt. Reitinge sumuota: darbo baigus studijas neradusių asmenų nuošimtis nuo visų 2017 m. registruotų laidos absolventų, darbdavių vertinimas ir sociologinės darbdavių apklausos „Kurių universitetų absolventų žinios ir gebėjimai atitinka Jūsų įmonės poreikius“ rezultatai.

Pagal kriterijų studijų ir mokslo aplinka Klaipėdos universitetas užima antrą vietą. Pirma vieta teko VU, žemiau rikiuojasi VDU, KTU, LSMU ir kt. Čia vertintos gautos ES (2014–2020 m.) paramos lėšos infrastruktūrai ir įrangai atnaujinti, vienam studentui tenkanti biudžeto finansavimo 2016 m. dalis, duomenų bazėse akademinei bendruomenei prieinamų el. knygų dalis ir kt. Klaipėdos universitete yra didžiausia ES (2014–2020 m.) „kietųjų investicijų“ paramos lėšų dalis, tenkanti vienam studentui.

Klaipėdos universitetas turi galimybių augti

KU rektorius A. Razbadauskas, vertindamas žurnalo „Reitingai“ rezultatus, žvelgia pozityviai: „Stabilumas yra gerai, bet Klaipėdos universitetas turi visas sąlygas augti ir kitais metais būti aukščiau nei šiemet. Mes esame vienintelis universitetas Lietuvoje, kuris įrodė, kad Klaipėdos miestas ir regionas deda galvą už Klaipėdos universitetą, siekdami, kad jis stiprėtų. Klaipėdos savivaldybė patvirtino Mėlynojo proveržio strategiją, kur universitetas yra vienas iš partnerių. Be to, parengėme KU veiklos optimizavimo priemonių planą, kurį pateikėme Švietimo ir mokslo ministerijai. Tai tik įrodo, kad universitetas siekia daugiau.“

Klaipėdos miesto mero ir Klaipėdos universiteto Tarybos pirmininko Vytauto Grubliausko nuomone, būtų galima džiaugtis stabilia septintąja vieta, tačiau stebint aukštojo mokslo pertvarkos pulsą jokiu būdu negalima „užmigti“: „Kaip vieną didžiausių iššūkių matyčiau priėmimo į universitetus balo pakėlimą, kuris siekia 3,6 balo. Šių metų priėmimas parodys, ar su šiuo iššūkiu susitvarkysime. Nenoriu dramatizuoti, tačiau šiandien turime išties susitelkti, atlikti visus struktūrinius pertvarkymus, susikoncentruoti ties savo stiprybėmis, atsisakyti to, kas neperspektyvu. Ir veržliai įgyvendinti parengtą KU veiklos optimizavimo priemonių planą, kuris šioje situacijoje yra tarsi kelrodis, nurodantis, kuria kryptimi judėti“, – teigė KU Tarybos pirmininkas V. Grubliauskas.