LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universiteto personalui priklausančių Tarybos narių rinkimų rezultatai
09-03-2018

Vadovaudamasis Klaipėdos universiteto tarybos sudarymo reglamentu ir Tarybos rinkimų komisijos 2018 m. kovo 8 d. protokolu Nr. 1 skelbiu Klaipėdos universiteto personalui priklausančių Tarybos narių rinkimų rezultatus:

  1. Balsavimo rezultatai:
Nr. Ped. v./

moksl.l.

Kandidatas Surinktų balsų skaičius
Humanitariniai mokslai      
1. doc. dr. L. Petrošienė 66
2. prof. habil. dr. V. Žulkus 159
Biomedicinos mokslai      
3. prof. dr. D. Daunys 138
4. prof. dr. A. Razbadauskas 103
Fiziniai ir technologijos mokslai      
5. prof. dr. A. Martinkėnas 119
6. prof. dr. J. Janutėnienė 112

 

2. Į Klaipėdos universiteto Tarybą išrinkti:

Prof. habil. dr. Vladas Žulkus (Humanitarinių mokslų kvota),

Prof. dr. Darius Daunys (Biomedicinos mokslų kvota),

Prof. dr. Arvydas Martinkėnas (Fizinių ir technologijos mokslų kvota).

 

3. Rinkimai į Socialinių mokslų kvotą neįvyko.

 

Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas