LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universiteto diena Lietuvos mokslų akademijoje
26-09-2015

Klaipėdos universiteto diena Lietuvos mokslų akademijoje

Rugsėjo 23-ią dieną Klaipėdos universiteto (KU) ir Lietuvos mokslų akademijos (LMA) vadovai, bendruomenės nariai bei svečiai, minėdami KU 25-mečio sukaktį, susitikę diskutavo apie aukštąjį mokslą regione, šalyje ir pasaulyje.

Universiteto atstovai pristatė uostamiesčio aukštosios mokyklos perspektyvas, vykdomus šiuolaikinius povandeninės archeologijos tyrimus, supažindino su atliekamų biologinių jūros tyrimų 25-erių metų raida, aptarė besikeičiantį Universiteto vaidmenį mieste. KU rektorius prof. Eimutis Juzeliūnas pabrėžė, kad Klaipėdos universiteto misija yra būti Vakarų Lietuvos regiono mokslo ir kultūros centru.

Renginio metu LMA prezidentas prof. Valdemaras Razumas sveikino Klaipėdos universitetą sukakties proga, pristatė LMA bendradarbiavimo su regionais perspektyvas. Remiantis numatytais strategijos „Europa 2020“ tikslais, prezidentas tikino, kad regionų politika turi padėti siekti didesnio žmonių įdarbinimo, inovacijų taikymo, energetinių pokyčių, išsilavinimo įgijimo galimybes bei sumažinti socialinėje atskirtyje gyvenančių žmonių skaičių. LMA profesorius Vladas Algirdas Bumelis savo pranešime – „Lietuva bioekonomikos šalis. Ar tai realu XXI a.?“ teigė, kad XXI amžius yra bio amžius, todėl ypač svarbu suprasti, kokią naudą iš šios srities gali gauti šalies ekonomika.

Po diskusijų renginio dalyviai ir svečiai buvo pakviesti į Klaipėdos universiteto mokslo ir meno parodos atidarymą LMA Vrublevskių bibliotekoje. Parodą atidarė bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, ją pristatė KU Mokslo ir meno prorektorė doc. dr. Rita Vaičekauskaitė.

Norintys apsilankyti parodoje, tai galės padaryti iki spalio 8 dienos. Parodoje eksponuojama daugiau nei 100 mokslo leidinių, kurie atskleidžia Klaipėdos universitete plėtojamų mokslinių tyrimų, aktualių ne tik Vakarų Lietuvos regiono, bet ir šių dienų Europos ir pasaulio kontekste, įvairovę. Pažymėtini šie autoriai: A. Kaukienė, G. Michelini, V. Safronovas, V. Žulkus, I. Lukšaitė, R. Žaromskis, V. Paulauskas, S. Oleninas, D. Petrauskaitė, A. Juška, L. Kraniauskas, L. Šimanskienė, S. Vaitekūnas, R. Vaičekauskaitė ir kiti. Meno parodoje eksponuojamos Menų akademijos meno atlikėjų sukauptos koncertų-pasirodymų afišos, Architektūros, dailės ir dizaino katedros dėstytojų bei studentų akademiniai darbai.