LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universiteto akademinės bendruomenės susirinkimas
16-04-2018

Klaipėdos universiteto Senatas, vadovaudamasis Klaipėdos universiteto statuto 32 straipsnio 5 pastraipa, š a u k i a 2018 m. balandžio 25 d., 15 val. Klaipėdos universiteto akademinės bendruomenės susirinkimą (susirinkimas vyks Aula Magna, auditorija AK1).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo posėdžio pirmininko rinkimai ir sekretoriato sudarymas.
  2. Klaipėdos universiteto Senato 2017 m. veiklos ataskaita akademinei bendruomenei.
  3. Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimo priemonių planas 2018-2019 metams ir jo įgyvendinimo aktualijos.
  4. Klaipėdos universiteto organizacinė kultūra.
  5. Kiti klausimai.

Klaipėdos universiteto Senato pirmininkas
prof. Vaidutis Laurėnas