LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universiteto 2016 metų absolventams paskirtos Klaipėdos miesto savivaldybės premijos
02-09-2016

Klaipėdos universiteto 2016 metų absolventams paskirtos Klaipėdos miesto savivaldybės premijos

 

Klaipėdos miesto savivaldybės mero Vytauto Grubliausko vadovaujama Klaipėdos universiteto absolventų baigiamųjų darbų, kurie aktualūs miestui, vertinimo komisija priėmė sprendimą premijuoti šiuos 2016 metų Klaipėdos universiteto absolventus:

  • Lolitą Bronislavą Jonikaitę, Socialinių mokslų fakulteto Visuomeninės geografijos studijų programos absolventę už magistro baigiamąjį darbą „Automobilių parkavimo šalia gyvenamųjų namų problema Klaipėdos mieste“;
  • Liną Liuberskytę, Socialinių mokslų fakulteto Ekonomikos studijų programos absolventę už bakalauro baigiamąjį darbą „Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ekonominė analizė“;
  • Eimantę Šakalinę, Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo studijų programos absolventę už bakalauro baigiamąjį darbą „Jaunimo nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su Klaipėdos miesto savivaldybe patirties analizė“;
  • Deimantą Špučį, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Techninių informacinių sistemų inžinerijos studijų programos absolventą už magistro baigiamąjį darbą „Klaipėdos miesto rūšiuojamų šiukšlių konteinerių stebėjimo ir duomenų rinkimo sistema“;
  • Dovilę Vaičiulytę, Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacijos studijų programos absolventę už magistro baigiamąjį darbą „Monumentalioji skulptūra ir jos erdvinė kompozicija Klaipėdoje“.

Klaipėdos miesto savivaldybė dėkoja už aktyvų dalyvavimą, teikiant baigiamuosius darbus konkursui. Iš viso vertinimo komisijai buvo pateikta net 16 darbų. Visi darbai buvo verti dėmesio ir aktualūs, todėl pagrindinis vertinimo kriterijus lėmęs galutinį Komisijos sprendimą, buvo darbų pritaikomumas, sprendžiant įvairias Klaipėdos miesto problemas.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos universiteto 2013 m. sausio 28 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. J9-109, yra įsteigusi pinigines premijas Klaipėdos universiteto studentams už aktualius ir/ar reikšmingus miestui bei turinčius pritaikomąjį pobūdį studentų baigiamuosius darbus. Vienos premijos dydis yra 578,40 Eur.

Sveikiname premijos laureatus!


Daugiau informacijos:

Studentų reikalų skyrius tel. (8 46) 398996, 398967