LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universitete vyko Senato posėdis

Klaipėdos universitete vyko Senato posėdis

Birželio 1 d. Klaipėdos universitete vyko Senato posėdis, kuriame buvo nuspręsta, jog 2017 m. spalio mėn. bus organizuojami Senato nario rinkimai, vietoje doc. A. Lukoševičiaus. Taip pat slaptu balsavimu buvo pritarta prof. R. Balsio kandidatūrai į Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto dekano pareigas.  Slaptu balsavimu buvo suteikti docentų vardai dr. J. Sučylaitei ir dr. R. Pilkaitytei. Taip pat buvo pritarta Edukologijos, Vadybos, Ekonomikos, Ekologijos ir aplinkotyros, Filologijos, Istorijos, Politikos, Etnologijos mokslo krypčių doktorantūrų reglamentams bei buvo pristatyta informacija apie jūrinės tematikos mokslą Klaipėdos universitete.

Taip pat prof. E. Acienei buvo įteiktas profesoriaus vardo gavimo diplomas, o prof. S. Smailys, buvęs Senato pirmininkas, buvo išlydėtas į pensiją.