LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitete viešėjo Norvegijos ambasadorius
04-06-2019

Klaipėdos universitete lankėsi Norvegijos ambasadorius Lietuvoje Karsten Klepsvik.

Kartu universitete svečiavosi Norvegijos garbės konsulas Klaipėdoje Mindaugas Petrauskas, Norvegijos ambasados politikos ir ekonomikos patarėja Justina Snarskytė-Tamošaitė, Norvegijos ambasados patarėja EEA/Norway Grants klausimais Inga Rudzinskaitė, Lina Mockutė – Norvegijos Lietuvos prekybos rūmų vykdančioji direktorė bei Norvegijos Lietuvos prekybos rūmų valdybos narė Vilma Bružienė.

Universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas svečiams susitikimo metu pristatė universitetą – jo istoriją, struktūrą. Taip pat aptartos bendradarbiavimo  su Norvegijos švietimo ir mokslo institucijomis galimybės. Kartu dalyvavęs mokslo ir inovacijų prorektorius dr. Darius Daunys apžvelgė universiteto patirtį projektinėje veikloje, naudojantis Norvegijos finansinio mechanizmo ištekliais ir pristatė KU mokslininkų patirtį vykdant Arkties vandenyno tyrimus ir išsakė ketinimą dar aktyviau dalyvauti šiuose tyrimuose.

Viktorija Vaitkevičienė, Jūros Tyrimų instituto tarybos pirmininkė, pristatė KU steigiamą STEAM centrą ir pasidžiaugė, kad šiame etape ypač naudinga iš Norvegijos kolegų pasisemta patirtis steigiant Newton’o centrų tinklą Norvegijoje. Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Rima Mickevičienė aptarė šiuo metu KU intensyviai vystomą SGD klasterį bei universitete siūlomas šios srities studijas.