LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitete užpildytos visos valstybės finansuojamos magistrantūros vietos
31-07-2017

Klaipėdos universitete užpildytos visos valstybės finansuojamos magistrantūros vietos

Nuo liepos 28 d. 12 val. iki liepos 30 d. 17 val. vyko antrasis pagrindinio priėmimo į bakalauro studijas etapas. Liepos 24 d. buvo paskelbti kviečiamųjų į aukštąsias mokyklas rezultatai. Į Klaipėdos universiteto pirmosios pakopos studijas pakviestas 321 būsimas studentas: iš jų – 138 į valstybės finansuojamas vietas bei 183 – į valstybės nefinansuojamas vietas. O liepos 19 d. skelbtas kvietimas į magistrantūros ir profesines (laipsnio nesuteikiančias) studijas Klaipėdos universitete (KU). Klaipėdos universiteto studijų prorektorė prof. dr. Leta Dromantienė džiaugėsi, kad priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta sėkmingai, užpildytos visos Klaipėdos universitetui skirtos valstybės finansuojamos vietos.

Stojimo į magistrantūrą rezultatai

Jau yra aišku, kad sutartis su Klaipėdos universitetu pasirašė 325 studentai. Norintieji tęsti mokslus antrojoje studijų pakopoje gausiausiai stojo į šias magistrantūros studijų programas: Baltijos šalių istorija, Ekologija ir aplinkotyra, Geoinformatika, Jūrų uosto valdymas, Laivyno techninės eksploatacijos valdymas, Regionų valdysena, Slauga, Socialinis darbas, Sveikatos priežiūros vadyba ir Visuomeninės sveikatos ugdymas.

„Dar vyksta užsienio studentų stojimas į Klaipėdos universitetą. Kol kas negalime pateikti tikslių duomenų, nes Studijų kokybės vertinimo centre vis dar vertinami jų diplomai. Šiandien turime 65 studentus iš užsienio, kurių išsilavinimo dokumentai atitinka reikalavimus“, – teigė KU studijų prorektorė L. Dromantienė.

Prorektorė atkreipė dėmesį į tai, kad Klaipėdos regione yra didelis mokytojų poreikis. Nors LR švietimo ir mokslo ministerija neskyrė valstybės finansuojamų vietų laipsnio nesuteikiančioms studijoms, Klaipėdos universitete pedagogikos kvalifikaciją įgyti panoro 13 studentų. Pasak L. Dromantienės, „tai rodo, kad regione trūksta mokytojų ir Klaipėdos universitetas yra pasirengęs šį poreikį patenkinti“.

Studijos Klaipėdos universitete

KU studijų prorektorė L. Dromantienė, paklausta apie studijas Klaipėdos universitete aukštųjų mokyklų pertvarkos kontekste, atsakė, kad studentas neturėtų jausti vykstančių reformų: „Kalbama apie universitetų jungimą Vilniuje ir Kaune. Klaipėdoje išliks savarankiškas universitetas, pasižymintis ryškia specifika ir reikšmingas regionui. Jei kokie pokyčiai ir vyks, studentas to nepajus – į kokį universitetą jis įstos, tokį ir pabaigs.“

Yra unikalių studijų programų, kurios vykdomos tik uostamiesčio universitete. Prorektorė sutinka, kad kai kurios studijų programos dubliuojasi su kitais Lietuvos universitetais: „Demokratiškoje visuomenėje turi išlikti laisvė rinktis. Studentas turi turėti teisę pasirinkti studijų programą pagal įvairius kriterijus – studijų kokybę, universiteto aplinką ar miestą.“

Pasak KU studijų prorektorės, magistrantūros studijos yra ne tik pirmo mokslo laipsnio įgijimas, bet ir žinių pagilinimas, pasirengimas darbo rinkai. „Studijuodami magistrantūroje studentai išmoksta verslumo, prisitaikyti prie gyvenimo keliamų uždavinių, susipažįsta su moderniomis tos mokslo krypties teorijomis. Dalyvaudami įvairiose praktikose, tarptautiniuose projektuose, kuriuos vykdo Klaipėdos universitetas, jie įgyja praktinių įgūdžių, suvokimo. Juk universiteto misija ir yra – padėti jaunam žmogui atsiskleisti, paskatinti jį mąstyti ir tobulėti visą gyvenimą“, – teigė Klaipėdos universiteto studijų prorektorė prof. dr. Leta Dromantienė.