LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universitete lankosi Krokuvos Jogailos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto atstovės

Rugpjūčio 1–10 dienomis Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultete lankosi Krokuvos Jogailos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto prodekanė ir Klinikinės slaugos katedros vedėja prof. habil. dr. Maria Kozka bei šio universiteto mokslo darbuotoja dr. Lucyna Plaszewska-Zywko.

Rugpjūčio 2 d. Jogailos universiteto atstovės susitiko su laikinai einančiu Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas prof. dr. Artūru Razbadausku ir Slaugos katedros docente dr. Aelita Skarbaliene. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo slaugos studijų procese galimybės ir slaugytojų lyderystės bei emocinio intelekto, slaugos kokybės mokslinių tyrimų vykdymo planai.