LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universitete surengtas tradicinis Gerumo aukcionas

Klaipėdos universitete surengtas tradicinis Gerumo aukcionas

Žiemos šventes Klaipėdos universiteto profesinė sąjunga (KUPS) pasitiko surengdama tradicinę advento vakaronę. 2016 m. gruodžio 15 d. pavakarę Universiteto bendruomenė, Universiteto svečiai į šventiškai išpuoštą Aulą susirinko pabūti kartu, pabendrauti, pasivaišinti, paklausyti puikios muzikos.

Vakaronė buvo pradėta įžiebiant advento vainiko žvakes, simbolizuojančias Viltį, Meilę, Tikėjimą ir Šviesą. Jas įžiebė KU studijų prorektorius ir Senato pirmininkas prof. dr. Kęstutis Dučinskas, KU Tarybos narys ir Sveikatos mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Artūras Razbadauskas, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) pirmininkė, buvusi ilgametė KUPS pirmininkė doc. dr. Asta Lapinskienė ir naujai išrinktoji KUPS pirmininkė doc. dr. Asta Balčiūnienė. Kalbėjusieji KU bendruomenei linkėjo ramybės šeimose, dėmesio ir meilės artimiesiems, tolerancijos kolegoms. Kartu buvo pabrėžta, jog tikima Klaipėdos universiteto svarba, jo būtinumu Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje.

Paskui susirinkusieji bendravo vaišindamiesi, dalyvaudami pramoginėje programoje. Puikia muzika džiugino KU Menų akademijos džiazo muzikantai su saksofonininku doc. Algiu Kiliu. Na, o pagrindinė renginio dalis buvo Gerumo aukcionas. Jo tikslas – surinkti lėšų ir išdalinti tiems KU bendruomenės nariams, kuriems labiausiai to reikia, ypač artėjant žiemos šventėms… Vakaronės dalyviai buvo sunešę įvairiausių savo rankų darbo gaminių – nuo gardėsių iki meno kūrinių. Aukcionas vyko ir sėkmingai, ir linksmai; KU bendruomenės nariai daugiau sužinojo apie savo kolegų pomėgius, talentus: kas kepa, kas siuva, mezga, neria, piešia, kas verčia knygas… Buvo parduoti visi iki vieno gaminiai; aukciono fondui paaukota ir piniginių indėlių.

Surinktuosius pinigus suskaičiavo vietoje išrinkta komisija ir buvo viešai paskelbta suma. Nuspręsta šią sumą (šiek tiek pridėjus iš KUPS fondo) išdalinti aštuoniems iš anksto pasiūlytiems žmonėms (KU dėstytojams ir studentams) iš įvairių Universiteto padalinių: po du žmones pasiūlė HUMF ir BRIAI, po vieną žmogų – TSI, SvMF, SMF ir Menų akademija. Tikimės, kad šis jau antrą kartą surengtas Gerumo aukcionas ne tik taps KUPS tradicija, bet ir geru sektinu pavyzdžiu.

KUPS komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems rengiant šią vakaronę. Ačiū KU botanikos sodo direktorei dr. Astai Klimienei ir kolektyvui, padovanojusiems advento vainiką; ačiū visiems, dalyvavusiems Gerumo aukcione; dėkojame muzikantams ir vakaro vedėjai.

Būdami kartu, bendraudami esame stipresni. Džiaugiamės, kad KUPS gretos gausėja, kad jos veikla vis aktualesnė Universiteto bendruomenei. Viliamės, jog ateinančius 2017-uosius Universiteto bendruomenė pasitiks su nauju ryžtu; Klaipėdos universiteto – regione svarbaus mokslo, švietimo ir kultūros centro – laukia nauji iššūkiai, ir tik susitelkę, susivieniję juos įveiksime lengviau.

KUPS komitetas

Ritos Gorodeckienės nuotraukos