LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universitete studijavo daugiau kaip 1,6 tūkst. moksleivių

Lapkričio 20–24 dienomis Klaipėdos universitete jau devintą kartą vykdytas projektas moksleiviams „Iškeisk pamoką į paskaitą“. Projekto metu moksleiviai kartu su studentais turėjo galimybę dalyvauti Klaipėdos universiteto paskaitose. Tai unikali proga „pasimatuoti“ specialybę prieš nusprendžiant, kurią studijų programą pasirinkti baigus mokyklą. Šiais metais uostamiesčio universitete dėstytose paskaitose apsilankė 1,6 tūkst. moksleivių.

Moksleiviai stebino brandumu

Klaipėdos universiteto profesoriai, docentai moksleiviams skaitė daugiau kaip 70 skirtingų mokslo krypčių paskaitų. Šiais metais populiariausios buvo istorijos, socialinių mokslų krypties paskaitos, be to, moksleivius domino inžinerijos ir gamtos mokslų paskaitos, kurios vyko Klaipėdos universiteto laboratorijose.

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė, moksleiviams dėsčiusi Šiuolaikinės ekonomikos transformacijas, prisipažino, kad ją nustebino puikios moksleivių ekonomikos žinios: „Paskaitą dėsčiau gimnazijos pirmai ir antrai klasėms, negaliu atsistebėti aukšta jaunuolių akademine kultūra. Moksleiviai konspektavo jiems įdomias mintis, aktyviai dalyvavo diskusijose, stebino savo išmanymu ir apsiskaitymu.“ Docentė atkreipė dėmesį į tai, kad per paskaitą moksleiviai nė karto neišsitraukė telefono, jos teigimu, net studentams neretai būna sunku išlaikyti dėmesį be išmaniojo telefono. „Tokiems moksleiviams tikrai bus lengva ateityje integruotis į studijų procesą“, – džiaugėsi D. Labanauskaitė.

Doc. dr. Redos Vismantienės, kuri dėstė Meninių kompetencijų ugdymą „Natiurmorto piešimas“, teigimu, moksleiviai vis dėlto yra kuklesni nei studentai. „Reikia juos suprasti, juk mokykloje visai kitokia atmosfera, ten daugiau drausmės ir kontrolės. Universitete aplinka laisvesnė, labiau paisoma studentų nuomonės, su jais bendraujama kaip su kolegomis.“

Moksleivė Ieva Palubinskaitė iš Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos taip pat įvardijo esminį pamokos ir paskaitos skirtumą: „Man patiko, kad paskaitoje dėstytojas domėjosi mūsų nuomone, vyko diskusija. Pamokose diskusijų yra mažiau. Buvo įdomu dalyvauti paskaitoje, tai naudinga, nes mes visi dabar svarstome, ką studijuosime baigę mokyklą“.

Moksleiviai nori glaudesnio bendradarbiavimo su KU

Klaipėdos universiteto dėstytojai pasakojo, kad po paskaitų moksleiviai domėjosi pačiu universitetu, studijomis, stojimo galimybėmis. „Jie džiaugėsi galimybe dalyvauti paskaitose universitete, pasakojo, kaip skubėjo registruotis, nes internete matė, kaip „tirpsta“ vietų skaičius“, – prisiminė D. Labanauskaitė. Pedagogikos katedros docentės Sados Ramanauskienės teigimu, šis projektas tiek universitetui, tiek moksleiviams labai naudingas. „Moksleiviams jis praplečia suvokimą, padeda sąmoningiau vertinti savo galimybes ir pasirinkimus. Būtent tuo jie ir domėjosi – savo ateities galimybėmis universitete.“

Doc. dr. Daivos Labanauskaitės nuomone, „tai puiki galimybė vieniems kitus pažinti. Tiek mes, dėstytojai, geriau suvokiame, kokia bus ateinanti studentų karta, tiek moksleiviai, apsilankę universitete, paskaitose, pabendravę su dėstytojais, gali daryti išvadą apie studijų lygį ir atmosferą universitete. Juk viešoje erdvėje sklandantys stereotipai dažnai sulaužomi, susidūrus su gyvu žmogumi. Universitetas domisi moksleiviais, jų aktualijomis ir nori būti jiems artimas.“

„Iškeisk pamoką į paskaitą“ vyksta du kartus per metus – rudenį ir pavasarį. Šį rudenį vykdyto projekto metu universiteto dėstytojai skaitė paskaitas 8-iose Klaipėdos miesto ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose, paskaitose dalyvavo apie 600 moksleivių. Paskaitose Klaipėdos universitete lankėsi maždaug tūkstantis moksleivių. Klaipėdos universitetas džiaugiasi, kad kiekvieną kartą projektas „Iškeisk pamoką į paskaitą“ sulaukia vis daugiau moksleivių dėmesio.