LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universitete pradės studijuoti daugiau kaip 900 pirmakursių

Pasibaigus 2018 metų priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas, Klaipėdos universitetas skaičiuoja studentus, kurie pasirinko studijas uostamiesčio universitete. Šiais metais į Klaipėdos universitetą įstojo 849 studentai. Užsienio studentų priėmimas vis dar vyksta. Šiuo metu apie 80 užsieniečių laukia vizų.

Klaipėdos miesto meras ir KU Tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas džiaugiasi sėkmingu studentų priėmimu į Klaipėdos universitetą: „Kai Klaipėda yra užsibrėžusi įgyvendinti „Mėlynojo proveržio 2030“ strategiją, universitetinio mokslo buvimas ir jaunų, gabių protų pritraukimas yra būtina sąlyga sėkmingam miesto proveržiui. Tikiu, kad universiteto pertvarka ir nusiteikimas vystyti kokybišką mokslą bei studijas lems sėkmingą Vakarų regiono plėtrą.“

Studentų priėmimo skaičiai džiugina ir yra geresni, negu tikėtasi. Nepaisant griežtesnių minimalių stojimo į universitetus reikalavimų bei demografinės Lietuvos situacijos, į KU šiais metais įstojo vos šimtu mažiau studentų negu 2017-aisiais. Studijų sutartis jau pasirašė 849 būsimieji pirmakursiai: 306 bakalaurai, 335 magistrantai ir 208 kitų – papildomų, sutrumpintų ar profesinių studijų studentai. Nuo spalio 1-osios studijas turėtų pradėti ir 17 pirmo kurso doktorantų.

Daugiausia studentų sulaukė Slaugos (specializacija – kosmetologija), Psichologijos, Anglų ir kitos užsienio kalbos (švedų, vokiečių), Šokio meno, Kineziterapijos, Kūno kultūros ir sporto pedagogikos (specializacija – judesio terapija), Jūrų uostų inžinerijos (specializacija – jūrų transporto logistika), Informatikos inžinerijos (specializacijos – informatikos inžinerija, programų inžinerija, elektros sistemų skaitmeninimas) bakalauro studijų programos.

Universitete pradės studijuoti gausus būrys magistrantų. Daugiausia studentų į antrosios pakopos studijas sulaukė Laivybos ir uostų inžinerijos, Regionų valdysenos, Slaugos, Socialinio darbo, Sveikatos priežiūros vadybos, Verslo vadybos bei Visuomenės sveikatos ugdymo studijų programos.

Svarbu ir tai, kad bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu KU išsaugotos pedagogikos studijos. Bakalauro pakopos studentai priimti į dvi ugdymo krypties programas – Vaikystės pedagogiką bei Kūno kultūros ir sporto pedagogiką, o stojantieji į Lietuvių filologiją galės rinktis gretutines pedagogikos studijas. Kitų studijų programų absolventai Klaipėdos universitete turi galimybę įgyti pedagogo kvalifikaciją nuosekliųjų studijų būdu – papildomai rinkdamiesi profesines pedagogikos studijas, kurioms ŠMM taip pat skiria finansavimą (2018 m. gauta 10 valstybės finansuojamų vietų, tuo tarpu 2017 m. nebuvo nė vienos). Taigi KU ir toliau užtikrina trūkstamų pedagogų rengimą Vakarų Lietuvos regiono švietimo institucijoms.

Laikinai einantis Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas prof. dr. Artūras Razbadauskas džiaugiasi, kad pastaruosius metus vykęs studijų programų atnaujinimas, sujungimas, kokybės gerinimas išgryninat stipriausias ir patraukliausias studijų kryptis lėmė puikius rezultatus. „Universitete intensyviai vyksta pertvarka: optimizuojama struktūra, į valdymą įtraukiami regiono savivaldos atstovai, gavus finansavimą iš ES lėšų ruošiamasi atnaujinti ir modernizuoti studijų aplinką fakultetuose. Rimtas postūmis moksliniams tyrimams ir jais paremtoms studijoms – naujos Jūros tyrimų instituto laboratorijos.“