LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitete pasirašyta SGD klasterio steigimo sutartis
08-04-2016

2016 m. balandžio 8 d., Klaipėdos universitete lankantis LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, keturių klasterio partnerių – AB „Klaipėdos nafta“, AB „Vakarų laivų gamykla“, VšĮ Klaipėdos mokslų ir technologijų parkas ir VšĮ Klaipėdos universitetas – vadovai pasirašė Suskystintų gamtinių dujų (SGD) klasterio steigimo sutartį.

Prieš sutarties pasirašymą Ministras Pirmininkas dalyvavo SGD terminalo projekto įgyvendinimo komisijos posėdyje, kuriame apžvelgti terminalo ir uosto veiklos rezultatai bei perspektyvos. Posėdžio metu premjerui pristatytos SGD klasterio veiklos, planai bei nauja studijų programa Klaipėdos universitete „SGD terminalų inžinerija“. Šios studijų programos tikslas – rengti pirmos pakopos jūros inžinerijos krypties specialistus, turinčius visapusišką išsilavinimą ir žinias, reikalingas besivystančiam suskystintųjų gamtinių dujų terminalų sektoriui, gebančius vykdyti kryptingą veiklą, kuria bus siekiama kurti, statyti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti įrenginius, priemones ir sistemas suskystintųjų gamtinių dujų terminaluose. Naujos programos vykdymas siejamas su valstybės, Vakarų Lietuvos regiono, taip pat Baltijos regiono SGD energetikos plėtros perspektyva, darbdavių interesais ir darbo rinkos poreikiais. Priėmimas į šią studijų programą prasideda jau šiemet.

„Mūsų bendrovė – SGD infrastruktūros pradininkė ir plėtotoja Lietuvoje ir tarp visų trijų Baltijos valstybių. Neįkainojama patirtis statant SGD terminalą, jo eksploatacija, trunkanti jau daugiau nei vienerius metus, veržli SGD rinkos ekspansija diktuoja poreikį burti mokslą ir verslą tiek perduodant gerąją patirtį, tiek ir ugdant naujas kompetencijas ar diegiant inovacijas. Tad šio klasterio tikslas ir yra bendradarbiauti energetikos, švietimo ir mokslo bei verslo srityse taip didinant mokslinį-technologinį-ekonominį konkurencingumą bei skatinant SGD verslą ir investicijas“, – po pasirašymo sakė M. Bartuška, AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius. SGD klasterio partneriai ketina bendradarbiauti konsoliduodami mokslo bei verslo potencialą, kartu vykdydami mokslinius tyrimus, rengdami jungtines studijų programas, gerindami studijų kokybę ir efektyviau panaudodami infrastruktūros išteklius. Planuojama steigti SGD technologijų ir kompetencijų centrą pažangiai SGD studijų, mokslinių tyrimų ir verslo vystymo infrastruktūrai sukurti. „SGD technologijų plėtra generuoja naujas investicijas į infrastruktūros plėtojimą ir inovatyvias technologijas, kurios pasitarnaus Lietuvos inžinerinei pramonei ir mokslui, kuriant, vystant bei komercializuojant naujus inovatyvius produktus bei technologijas, steigiant aukštą pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas, rengiant naujas studijų programas bei specialistus. Tikiuosi, kad SGD klasteris konsoliduos verslo ir mokslo patirtį, kompetencijas, galimybes bei idėjas SGD technologijų plėtrai ir sėkmingai konkuruos savo sprendimais visame pasaulyje“,  – teigė AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinis direktorius A. Šileika.

Susitikimo su Klaipėdos universiteto bendruomene metu, Ministras Pirmininkas pabrėžė, kad Universitetas eina teisingu keliu, būdamas SGD klasterio dalimi ir suprasdamas verslo, mokslo ir studijų bendradarbiavimo svarbą.