LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universitete nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija

Gegužės 24–25 dienomis Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute vyks 11-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija „Jūros ir krantų tyrimai 2018“. Konferencijos tikslas – pristatyti naujausius jūros mokslo ir technologijų pasiekimus ir perspektyvas, suburti bendrai diskusijai įvairias jūrinio sektoriaus mokslo, studijų ir verslo institucijas.

Konferencija jau yra tapusi forumu, kuriame pristatant jau pasiektus rezultatus gimsta naujos idėjos ir iniciatyvos nacionalinio jūrinio mokslo plėtrai. Tradiciškai joje susitinka skirtingų sričių mokslininkai – geologai, hidrobiologai, fizinės okeanografijos specialistai, geochemikai, o pastaraisiais metais – ir technologinių krypčių atstovai.

Šių metų konferencijoje tarp 44 konferencijos pranešimų beveik pusė autorių yra doktorantai ar baigiamųjų kursų studentai. Tiek jaunieji, tiek ir patyrusieji mokslininkai pranešimus pristatys mokslinėje sesijoje „Fundamentalūs ir taikomieji jūros ir kranto zonos aplinkos tyrimai“, kurioje bus analizuojama: jūrinių tyrimų infrastruktūros Lietuvoje, naujausios jūrinių tyrimų iniciatyvos ir tinklai, jūrinių tyrimų ateitis ir poreikiai Lietuvoje; jūros ir kranto zonos biologiniai, ekologiniai, geologiniai, hidrologiniai, ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai tyrimai; tvarus išteklių naudojimas ir ekosistemų apsauga; ekosistemų teikiamos paslaugos.

Dalį konferencijos sesijų planuojama skirti jūrinio mokslo paslaugų pasiūlai ir jūrinio verslo poreikiams derinti bei mokslo ir aplinkosaugos valdymo institucijų bendradarbiavimui plėtoti. Šios sritys tampa ypač svarbios ne tik dėl uostamiesčio ambicijų tapti „mėlynosios ekonomikos“ centru, bet ir siekiant užtikrinti aplinkosauginiu požiūriu tvarų jūrinio sektoriaus augimą tiek regioniniu, tiek nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Lietuvos Baltijos jūros aplinkosaugos situacijai apžvelgti organizuojama sesija „Lietuvos jūrinis mokslas ir jūrinės aplinkos apsauga“. Sesijos tikslas – aptarti priemones, kurios leistų efektyviau valdyti jūrinės aplinkosaugos įsipareigojimų įgyvendinimą ir užtikrintų darnesnę aplinkosauginių veiklų valdymo ir mokslo sąveiką. Numatoma, kad šioje sesijoje dalyvaus LR aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

Konferencija vyks Jūrinio slėnio mokslinių laboratorijų pastate, kuriame įsikūręs Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas. Renginio metu dalyviams duris atvers Instituto mokslinės laboratorijos, kuriose bus galima susipažinti su naujausia mokslinių tyrimų įranga bei čia vykdomais jūros aplinkos ir jūrinių technologijų moksliniais tyrimais.

Konferencijos programa