LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universitete lankysis ŠMM viceministras

Klaipėdos universitete lankysis ŠMM viceministras

Liepos 27 d. Klaipėdos universitete lankysis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo (ŠMM) viceministras dr. Giedrius Viliūnas bei ŠMM ministrės patarėjas prof. Eugenijumi Butkumi.

Vizito metu svečiai lankysis Klaipėdos universiteto miestelyje: Jūros tyrimų atviros prieigos centre, Verslo inkubatoriuje, vyks į Jūrinės žuvininkystės laboratoriją Kopgalyje, esančią Smiltynėje.

ŠMM viceministras dr. G. Viliūnas ir ŠMM ministrės patarėjas prof. E. Butkus susitiks su Klaipėdos universiteto atstovais – rektoriumi prof. habil. dr. E. Juzeliūnu, Tarybos pirmininku A. Šileika, Studijų prorektorė prof. dr. L. Dromantiene ir kt. Bus aptariamos Klaipėdos universiteto vystymo perspektyvos ir optimizavimo planas bei Jūrinio slėnio ir STEAM centro veiklos Klaipėdos universitete. Bus svarstomas KU Menų akademijos klausimas bei bendradarbiavimo su Klaipėdos regiono kolegijomis perspektyvos. Taip pat bus aptariama bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto savivaldybe ir verslo įmonėmis.