LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universitete lankėsi Cadiz universiteto atstovai

Liepos 3 d. Klaipėdos universitete lankėsi Cadiz (Ispanija) universiteto atstovai: biologijos profesorius José A. Muñoz-Cueto, Cadiz universiteto prezidento atstovas ryšiams su Europos universitetais, ir profesorius Fidel Echevarría, CEI-MAR atstovas užsienio reikalams ir Jūrinių studijų doktorantūros mokyklos (EIDEMAR) vadovas. Svečiai atstovavo ir CEI-MAR organizacijai, kuri yra pripažintas jūrinių mokslų „Ekscelencijos“ centras, jungiantis 7 jūrinių tyrimų institutus.

Vizito metu svečiai lankėsi KU Jūros tyrimų institute (JTI), kur apžiūrėjo instituto mokslines laboratorijas, susipažino su jo vykdoma moksline veikla. Svečiai susitiko ir su universiteto vadovybe, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto atstovais. Susitikimo metu ir po jo vykusioje darbinėje sesijoje aptartos Klaipėdos ir Cadiz universitetų bendradarbiavimo galimybės, kurių, kaip paaiškėjo susitikimo metu, yra nemažai. Abu universitetai specializuojasi jūrinių mokslų ir studijų srityse: jūros ekologijos, biologijos, jūros aplinkos inžinerijos, jūros teikiamų išteklių bei uosto valdymo, povandeninės archeologijos ir net sveikatos mokslų.

Į Klaipėdos universitetą Cadiz universiteto atstovai atvyko su pasiūlymu dalyvauti projektinėje veikloje ir prisijungti prie kuriamo Europos jūrinių universitetų aljanso. Toks aljansas leistų sutelkti visų universitetų partnerių išteklius ir potencialą, be to, įgalintų konkuruoti ne tik Europos, bet ir pasaulio mastu.