LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universitete įvyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdis

2017 m. spalio 27 dieną Klaipėdos universitete įvyko eilinis II-ojo pusmečio Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdis. Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VDU rektorius Juozas Augutis.

Posėdžio pradžioje buvo patvirtintas praėjusio posėdžio (2017-09-29) protokolo tvirtinimas. Nagrinėjant klausimą Dėl Mokslo ir Studijų Įstatymo 25 str. pakeitimo projekto nutarta palaikyti Švietimo ir mokslo ministerijos poziciją. Nagrinėjant klausimą Dėl Nacionalinės ES Baltijos regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisijos personalinės sudėties buvo nutarta deleguoti Klaipėdos universiteto Mokslo ir meno prorektorę Ritą Vaičekauskaitę.

Nagrinėjant klausimą Dėl doktorantūros pedagoginių praktikų nutarta pavesti LURK Mokslo komitetui parengti rekomendacinį laišką Švietimo ir mokslo ministerijai, jog pedagoginė praktika galima, jeigu pedagoginis darbas yra doktorantūros studijų dalis, kitais atvejais už pedagoginį darbą turėtų būti mokama alga.

Nagrinėjant klausimą Dėl aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo, rengiamos finansavimo sistemos, studijų krypčių vertinimo ir 2018 m. priėmimo sąlygų LURK Studijų komiteto pirmininkė Vilija Salienė pateikė siūlymą nustatyti 2018 m. priėmimui į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija mažiausią konkursinį balą 4, o asmenims vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2018 m., ir valstybės nefinansuojamoms studijų vietoms taikyti 3 balų reikšmę. Tačiau specialybėms, kurios yra svarbios valstybei – įvesti stojamąjį motyvacinį egzaminą. Taip pat Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas pristatė Lietuvos valstybinių  universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemones.

Nagrinėjant klausimą Dėl akademinio darinio, nagrinėjančio akademinės etikos ir tyrimų integralumo klausimus, kylančius universitetinio aukštojo mokslo sektoriuje, įsteigimo, nutarta inicijuoti darbo grupę, kuri nagrinėtų šiuos klausimus valstybės strateginiu lygiu bei parengtų atitinkamus pasiūlymus.