LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitete išdalintos jubiliejinės auksinės burės
09-03-2018

Jau penktus metus iš eilės Klaipėdos universiteto studentai pavasarį pasitinka prisimindami praėjusių metų pasiekimus. Kovo 9 dieną vyko KU studentų visuomeninės veiklos apdovanojimai „Auksinės burės 2018“, kur buvo kviečiami kartu pasidžiaugti už metų aktyviausius, visuomeniškiausius ir pačiais geriausius KU bendruomenės narius.

Šiemet renginyje dalyvavo KU studijų prorektorė Leta Dromantienė, KU Senato pirmininkas Vaidutis Laurėnas, režisierė Dalia Kanclerytė, Klaipėdos miesto jaunimo reikalų koordinatorė Aistė Andruškevičiūtė, Klaipėdos universiteto studentų sąjungos (KUSS) prezidentė Aistė Stalmokaitė.

Renginio metu buvo apdovanotas Metų savanoris nominaciją, kurią laimėjo KUSS Viceprezidentė Irma Radavičiūtė. Mergina per metus prisidėjo prie daugybės KUSS iniciatyvų bei pasiūlymų teikimų administracijai, gerinant sąlygas studentams, taip pat ji buvo „Atrask savanorystę“ projekto vadovė. Šiuo metu Irma aktyviai prisideda prie tarptautinių studentų integracijos Klaipėdos universitete.

Metų atradimu buvo apdovanota Asociacija Mediėdros. Tai jaunų, talentingų menininkų, kultūrinių industrijų kūrėjų ir medijų filosofų asociacija, kurios tikslas – kurti inovatyvius kultūrinių industrijų projektus Klaipėdos miestui. Asociacijos iniciatoriai ir steigėjai KU Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto studentai, studijuojantys Medijų filosofiją ir kultūrines industrijas, organizuojantys viešas diskusijas įvairiomis temomis, provokuodami į jas aktyviai įsijungti tiek miestiečius, tiek akademinę bendruomenę. Ši asociacija tapo nauju reiškiniu ne tik universitete, bet ir Klaipėdos mieste.

Metų pavyzdžiu tapo Menų akademijos profesorė Rūta Girdzijauskienė. Jos studentų teigimu dėstytojos dėka studentai pamilsta Klaipėdą ir nenori iš jos išvažiuoti. Ji yra studentų vertinama už didelį optimizmą, norą visada tobulėti ir dideles pastangas jaunų žmonių ugdyme.

Metų organizacija buvo apdovanotas Klaipėdos universiteto tautinio meno ansamblis „Vytinė“, kuris jau dvidešimt ketvirtus metus puoselėja Mažosios Lietuvos kultūros paveldą. Per savo veiklą nekartą pripažintas bei apdovanotas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tačiau pirmą kartą 2017 m. tarptautiniame šokių konkurse „Day of the dance“ Lvove, Ukrainoje, ansamblis konkurso komisijos vertinimu iš daugiau kaip penkiasdešimties konkurso dalyvių, buvo pripažintas geriausiu. Tai pirmas toks kolektyvo pasiekimas ir ženklus šuolis aukštyn.

Metų renginiu tapo projekto „Atrask savanorystę“ renginių ciklas, kurio metu studentai ir moksleiviai buvo supažindinti su savanorystės veiklos galimybėmis Klaipėdos mieste. Projektą finansavo Klaipėdos miesto savivaldybė. „Atrask savanorystė“ subūrė apie 50 jaunuolių.