LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitete inauguruoti du garbės daktarai
26-09-2016

Klaipėdos universitete inauguruoti du garbės daktarai

2016 metų rugsėjo 23 dieną Klaipėdos universiteto garbės daktarų gretos pasipildė dar dviem iškiliomis asmenybėmis: profesorė Helena Leino-Kilpi – garsi Suomijos sveikatos mokslų specialistė ir mokslininkė, vadovaujanti Suomijos nacionaliniam slaugos mokslų doktorantūros tinklui, profesorius Kyösti Vilho Juhani Urponenas – socialinio darbo doktorantūros studijų plėtros aktyvistas Suomijoje, Estijoje ir Lietuvoje, „Arkties“ centro steigėjas.

Prof. Helenai Leino-Kilpi KU garbės daktaro vardas suteiktas už fundamentalų indėlį vystant pažangiausia tarptautine patirtimi grindžiamus sveikatos mokslinius tyrimus ir studijas Klaipėdos universitete. Profesorė Turku universitete dėsto sveikatos priežiūrą ir slaugą, yra parengusi daugiau kaip 50 mokslo daktarų ir nuo 2007 metų vadovauja Suomijos nacionaliniam slaugos mokslų doktorantūros tinklui. Ji yra daugiau kaip 500 mokslinių publikacijų autorė.

Klaipėdos universiteto Sveiktos mokslų fakulteto įkūrimo filosofija glaudžiai susijusi su skandinaviškąja sveikatos mokslų samprata. Prof. H. Leino-Kilpi yra pirmoji sveikatos mokslų profesorė, apsilankiusi Klaipėdos universitete ir padėjusi čia kurti slaugos studijų programą. Jos dėka pradėta kurti ir šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje puikiai žinoma Klaipėdos universiteto slaugos mokslininkų mokykla.

Prof. Kyösti Vilho Juhani Urponenui KU garbės daktaro vardas suteiktas už fundamentalų indėlį vystant socialinio darbo mokslinius tyrimus Klaipėdos universitete ir proveržį rengiant Lietuvoje pirmuosius socialinio darbo mokslo daktarus. Profesoriaus akademinė karjera susiformavo Laplandijos universitete. Yra paskelbęs 187 mokslines publikacijas, vadovavo 41 daktaro disertacijai. Profesorius yra daugelio mokslinių žurnalų redkolegijų narys. Už socialinio darbo doktorantūros studijų plėtrą 1997 metais Talino pedagoginiame universitete jam suteiktas garbės daktaro vardas.

Į Lietuvą prof. K. Urponenas pirmą kartą atvyko 1998 metais, vykdydamas Helsinkio ir Laplandijos finansuojamą projektą „Socialinių darbuotojų rengimas Lietuvoje“. Įvertinęs tai, kad studijos ir praktika vyksta priimtų tarptautinių standartų kontekstuose, prof. K. Urponenas pasidalino savo įžvalgomis, kaip turėtų formuotis socialinio darbo tyrimų mokslinė taikomoji erdvė. Problemiška buvo tai, kad šalyje nebuvo nė vieno socialinio darbo krypties mokslo daktaro. 2004 metais profesorius subūrė KU, VDU ir VU mokslininkus, ir 20 Lietuvos doktorantų pradėjo rengti socialinio darbo krypties disertacijas Laplandijos universitete.