LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitetas vykdys 3 naujus mokslininkų grupių projektus
31-05-2019

Lietuvos mokslo tarybos skelbtame VIII mokslininkų grupių projektų konkurse finansuojamais pripažinti trys Klaipėdos universiteto projektai: du humanitarinių ir socialinių mokslų srityje, vienas fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityje. Klaipėdos universitetui šiems projektams įgyvendinti iš viso bus skirta 427257 Eur, iš jų 277329 Eur (65 proc.) humanitarinių ir socialinių mokslų projektams.

Mokslininkų grupių projektai – tai Lietuvos mokslo tarybos administruojama priemonė mokslininkui ar tyrėjų grupei gauti finansavimą moksliniams tyrimams savo siūloma tema atlikti. Siūlomai temai mokslininkai rengia mokslo projektus, apimančius visumą mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką mokslininkas ar tyrėjų grupė atliks užsibrėžtiems moksliniams uždaviniams spręsti.

VIII mokslininkų grupių projektų konkursui iš viso buvo pateiktos 532 paraiškos, finansavimas skirtas 65 (12 proc. visų paraiškų), iš jų 24 humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektų konkurse, 41 – fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų projektų konkurse. Klaipėdos universiteto projektams skirtas finansavimas sudaro 4,6 proc. visos šio kvietimo projektams skirtos sumos.

Finansuojamomis pripažintos šios Klaipėdos universiteto pateiktos paraiškos:

  • „I tūkstantmečio po Kr. vario lydinių metalurgijos ir technologijų progreso tyrimai visuomenės socioekonominės raidos kontekste“ (vadovė Audronė Bliujienė, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas);
  • „„Išgyventoji istorija“ Lietuvoje tarpukariu: tarp pasakojimų apie patirtis ir atminties politikos“ (vadovas Vasilijus Safronovas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas);
  • „Maurabragūnų ekosisteminių paslaugų ir klimato kaitos poveikio joms vertinimas hipertrofinėje lagūnoje“ (vadovas Georg Martin, Jūros tyrimų institutas).