LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitetas vykdo projektą „Klaipėdos Universiteto Socialinių ir Humanitarinių mokslų Fakulteto Infrastruktūros koncentravimas ir modernizavimas“
31-08-2020

Klaipėdos universitetas vykdo projektą „Klaipėdos Universiteto Socialinių ir Humanitarinių mokslų Fakulteto Infrastruktūros koncentravimas ir modernizavimas“, Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-13-0001

Šio infrastruktūros koncentravimo ir modernizavimo projekto tikslas – pagerinti Klaipėdos universiteto studijų kokybę, optimizuojant ir modernizuojant KU infrastruktūrą. Įgyvendinant projektą bus įrengtos šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios patalpos, skirtos studijų ir mokslo veikloms.

Siekiamas projekto rezultatas – atlikti SHMF (S.Nėries g.5, Klaipėda) pastato auditorijų, salių, laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų remontą, įrengti bibliotekos patalpas. Pagerinta infrastruktūros kokybė sukurs aplinką, leidžiančią studentams pasiekti geresnių akademinių rezultatų, kurie daro įtaką didesniam darbo užmokesčiui ateityje.

Projektui įgyvendinti skirta iki 1 000 000,00 eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

Klaipėdos universitete projektą įgyvendina Infrastruktūros ir informacinių technologijų priežiūros centras