LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitetas telkia Vakarų regiono lyderius
17-10-2017

Klaipėdos universitetas spalio 17 d. aukštojo mokslo reformos kontekste kviečia Vakarų Lietuvos savivaldybių merus į susitikimą-diskusiją „Klaipėdos universiteto ir regiono savivaldos bendradarbiavimas: perspektyvos ir lūkesčiai“. Tai pirmas tokio masto merų susitikimas Klaipėdos universitete.

Pasak Klaipėdos universiteto kanclerio Evaldo Lukausko, Klaipėdos universitetui yra svarbus Vakarų Lietuvos savivaldybių bendradarbiavimas ir palaikymas. „Birželio 20 d. didžioji dauguma Vakarų Lietuvos regiono savivaldybių palaikė Klaipėdos universiteto siekį išlikti savarankišku, kuris buvo pateiktas Lietuvos Respublikos Prezidentei, Vyriausybei bei Seimui. Šį palaikymą ir bendradarbiavimą norime išlaikyti“.

Susitikimo metu savivaldybių merams bus pristatyti Klaipėdos universiteto tikslai ir ateities vizijos. Taip pat tikimasi išklausyti regiono merų poziciją aukštojo mokslo reformos klausimu bei jų matymą, kaip tai paveiktų Vakarų Lietuvą. Regionų plėtra išlieka vienu svarbiausiu Lietuvos uždavinių, nuo kurio priklauso tvari šalies ekonomikos raida, socialinės atskirties ir emigracijos mažinimas. XVII Vyriausybės programoje numatytos prioritetinės sritys – regionų vystymas ir mokslo pertvarka. Šiuo metu vyksta diskusija tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų bei vyriausybės, yra ieškoma sprendimų.

Į susitikimą Klaipėdos universitete yra pakviesti 15 Vakarų Lietuvos regiono savivaldybių merai. Susitikimą-diskusiją pradės KU rektorius prof. habil dr. Eimutis Juzeliūnas, pristatydamas Klaipėdos universitetą šiandienos aukštojo mokslo reformos kontekste, KU studijų prorektorė prof. dr. Leta Dromantienė pristatys KU sąsajas su Vakarų Lietuvos regionu švietimo, kultūros ir verslo srityse. KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyr. mokslo darbuotojas prof. dr. Vygantas Vareikis pristatys kultūrinės Vakarų Lietuvos tapatybės svarbą. Vėliau vyks savivaldybių merų pasisakymai ir diskusija, kurios metu bus siekiama išgryninti vieningą Vakarų Lietuvos savivaldybių poziciją Klaipėdos universiteto vystymo, valdymo bei specialistų rengimo regionui klausimais.

Klaipėdos universitetas jau dabar vykdo eilę veiklų su Vakarų Lietuvos regiono savivaldybėmis bei jose veikiančiomis organizacijomis, verslo įmonėmis: tai bendri kultūros bei švietimo projektai, moksliniai tyrimai bei paslaugos verslui. „Klaipėdos universiteto mokslininkai, profesoriai aktyviai bendradarbiauja su Vakarų Lietuvos savivaldybėmis, yra vykdomi įvairiausi moksliniai tyrimai, bendri projektai. Taip pat mokslininkai vykdo poveikio vertinimus, keičiasi patirtimi, bendrauja su įmonėmis ir mokyklomis“, – jau vykdomas veiklas su Vakarų Lietuvos savivaldybėmis komentuoja KU kancleris E. Lukauskas.