LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitetas tapo Lietuvos biotechnologų asociacijos nariu
12-08-2020

Klaipėdos universitetas prisijungė prie Lietuvos biotechnologų asociacijos (LBTA) bendruomenės. Ši narystė ir bendradarbiavimas yra itin reikšmingi jūros (mėlynųjų) biotechnologijų vystymui Lietuvoje.LBTA ir Klaipėdos universitetas planuoja bendradarbiauti mokymų programų, tarptautinių projektų ir bioekonomikos vystymo srityse kartu dirbdami su Klaipėdos universiteto vadovybe bei Jūros tyrimų institutu.

Jūros biotechnologija taikoma tirti įvairius jūros organizmus ir šių tyrimų rezultatus panaudoti kuriant naujus produktus (pvz., vaistus arba pramoninius fermentus, kurie gali pakelti ekstremalias (jūros aplinkos) sąlygas, todėl yra didelės ekonominės vertės). Tai yra svarbi bioekonomikos dalis.

LBTA atstovai Klaipėdos universitetą įvardija kaip reikšmingą akademinį asociacijos narį.

Svarbu paminėti, kad šiemet Klaipėdos universiteto projektas „EU-CONEXUS MOKSLAS VISUOMENEI“  buvo atrinktas programos „Horizon 2020“ finansavimui. „EU-CONEXUS MOKSLAS VISUOMENEI“ siekia institucinių pertvarkymų visuose EU-CONEXUS universitetuose-partneriuose tam, kad būtų sukurta tarpdalykinė, iššūkiais grindžiama, tarptautiniu mastu konkurencinga mokslinių tyrimų ir inovacijų struktūra. Bendras projekto tikslas _ sukurti naują tarpdisciplininių tyrimų prieigą, laikantis Europos ir pasaulinių darnaus vystymosi iniciatyvų, tokių kaip Žaliasis susitarimas, Darnaus vystymosi tikslai ir Jungtinių Tautų iniciatyvos „Vandenynų mokslo dešimtmetis siekiant darnaus vystymosi“ nuostatų.