LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitetas – studijų ir mokslo aplinkos vertinimo lyderis
23-05-2017

Klaipėdos universitetas – studijų ir mokslo aplinkos vertinimo lyderis

Šio mėnesio pradžioje žurnale „Reitingai“ pateikti Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingai sulaukė didelio dėmesio šalies akademiniame pasaulyje. Universitetų bendruomenės varžėsi, kuri yra geriausia, kaip rikiuojasi reitinguose, atsižvelgiant į skirtingus kriterijus. Bendrame aukštųjų mokyklų 2017 m. reitingų sąraše aukščiausias pozicijas užima Vilniaus, Kauno technologijos ir Sveikatos mokslų universitetai. Klaipėdos universitetas užima 7-ą vietą, tai reiškia, kad uostamiesčio universitetas, lyginant su 2016 m., šoktelėjo keturiomis pozicijomis į viršų.

Lietuvos aukštosios mokyklos vertintos pagal 65 kriterijus, kurie sugrupuoti į 7 didesnius kriterijus: moksliškumas, meno ir sporto veikla bei aukščiausi akademinio personalo pasiekimai; esamas ir ateities akademinis personalas; alumnų pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai; konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje; studentai ir studijos; studijų ir mokslo aplinka; studentų požiūris į savo universitetą.

ES investicijos – Klaipėdos universitetui

Klaipėdos universitetas, taikant esamo ir ateities akademinio personalo kriterijų, Lietuvos aukštųjų mokyklų kontekste užima trečią vietą. Aukščiau rikiuojasi Vilniaus universitetas bei Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Šiame reitinge vertintas akademinio personalo ir studentų skaičiaus santykis, dėstytojų iki 35 metų santykis bendrai su visais dėstytojais, mokslo ir meno daktarų santykis su visais dėstytojais, studentų, apsigynusių daktaro disertacijas, bei trečiosios pakopos studijų krypčių skaičius. Pažymėtina, kad iki 2011 m. Klaipėdos universitete vykdytos tik trys doktorantūros trijose srityse, tuo tarpu 2017 m. – 11-a doktorantūrų penkiose mokslo srityse.

Pagal kriterijų alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai KU užima penktą vietą. Geriausiu laikomas Vilniaus universitetas šiame reitinge yra viena pozicija aukščiau už uostamiesčio universitetą. Reitinge sumuota: darbo baigus studijas neradusių asmenų skaičius, darbdavių vertinimas ir sociologinės darbdavių apklausos „Kurių universitetų absolventų žinios ir gebėjimai atitinka Jūsų įmonės poreikius“ rezultatai.

Pagal kriterijų studijų ir mokslo aplinka Klaipėdos universitetas – absoliutus lyderis tarp valstybinių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Čia vertintos gautos ES (2014–2020 m.) paramos lėšos infrastruktūrai ir įrangai atnaujinti, vienam studentui tenkanti biudžeto finansavimo 2016 m. dalis, duomenų bazėse akademinei bendruomenei prieinamų el. knygų dalis ir t. t. Klaipėdos universitetas gavo daugiausia ES struktūrinių fondų paramos lėšų iš 2014–2020 m. programavimo laikotarpio. Be to, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kasmet mokslo ir studijų institucijoms skiria finansavimą už užsakomųjų darbų pagal verslo poreikius atlikimą. 2017 m. lėšos skirtos 13-ai mokslo ir studijų institucijų. Didžiausios sumos skirtos su verslu aktyviausiai bendradarbiaujančioms keturioms mokslo ir studijų institucijoms: Kauno technologijos universitetui (250 tūkst. eurų), Vilniaus universitetui (218 tūkst. eurų), Fizinių ir technologijos mokslų centrui (179 tūkst. eurų) ir Klaipėdos universitetui (110 tūkst. eurų).

Išskirtos kokybiškiausios studijos Klaipėdos universitete

Žurnalas „Reitingai“ naujausiame numeryje pateikė dar vieną tyrimą – bakalauro ir vientisųjų studijų programų, kurios Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų įvertintos aukščiausiai. Dažniausiai šios studijų programos akredituotos didžiausiam šešerių metų laikotarpiui. Užsienio ekspertai, vertindami studijų programas, atsižvelgia į programos tikslus, numatomus studijų rezultatus, programos sandarą, dirbančius dėstytojus, materialinę bazę, studijų procesą ir vadybą.

Klaipėdos universitete biomedicinos mokslų srityje geriausiai įvertintos Biologijos ir Visuomenės sveikatos studijų programos. Fizinių mokslų srityje šešeriems metams akredituota Hidrologijos ir okeanografijos studijų programa. Humanitarinių mokslų srityje kaip kokybiškiausios studijų programos paminėtos Istorija, Lietuvių filologija ir kultūrinė antropologija. Menų srityje gerai įvertintos Atlikimo meno ir Sportinių šokių studijų programos. Socialinių mokslų srityje – Ekonomika, Viešasis administravimas, Rekreacija ir turizmas, Edukologija, Andragogika, Psichologija, Socialinė pedagogika, Socialinis darbas, Socialinė ekonominė geografija ir regionistika, Muzikos pedagogika, Kūno kultūros ir sporto pedagogika. Iš technologijos mokslų programų išskirtos šios: Informatikos, Mechanikos, Elektros, Jūrų uostų ir Aplinkos inžinerijos.