LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitetas sėkmingai plėtoja ryšius su verslu
11-11-2016

Klaipėdos universitetas sėkmingai plėtoja ryšius su verslu

Klaipėdos universitetas puoselėja ilgametes sėkmingo bendradarbiavimo su verslu tradicijas. Čia kasmet vykdoma daugiau kaip 40 įvairių mokslinių tyrimų, tenkinant konkrečius verslo poreikius. Tačiau šiuolaikinei visuomenei nuolat kyla naujų Universiteto ir verslo bendradarbiavimo iššūkių.

Pastaruoju metu pagrindinis mokslo ir verslo bendradarbiavimo iššūkis susijęs su inovacijų kūrimu. Nors Lietuva inovacijų švieslentėje pakilo į nuosaikiųjų inovatorių gretas, tačiau pagal ekonominį inovacijų poveikį užima paskutinę vietą ES (Lietuvos mokslo būklės apžvalga, 2014, p. 7), inovacijų indekso augimas yra labai nedidelis ir išlieka dvigubai žemesnis negu Europos Sąjungos vidurkis. Ekspertų vienareikšmiškai pripažįstama, kad vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių sėkmingas inovacijas, yra mokslo ir verslo bendradarbiavimas. Vienas žemiausių per pastaruosius aštuonerius metus Lietuvos rodiklių konstatuoja silpnus mokslo ir verslo sistemų tarpusavio ryšius (https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_lt). Valstybinio audito požiūriu, mokslo ir studijų institucijos nepanaudoja 42 proc. (718, 6 tūkst. Eur) skatinimo lėšų, skirtų verslo MTEP užsakymams vykdyti (Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomos programos „Studijų ir mokslo plėtra“ vertinimas, 2016 m., Valstybinio audito ataskaita). Taigi Lietuvoje išlieka aktuali kokybiškai naujų mokslo ir verslo bendradarbiavimo modelių paieška.

Klaipėdos universiteto vadovybė 2016 m. spalio mėnesį pradėjo susitikimų su svarbiausių Klaipėdos miesto ir regiono įmonių vadovais ciklą, siekdama identifikuoti aktualius klausimus ir projektuoti jų sprendimo galimybes. Jau įvykę susitikimai su Klaipėdos LEZ valdymo bendrove ir įmonių atstovais, AB „Klaipėdos nafta“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija rodo, kad tai yra prasminga. Todėl numatoma susitikti su UAB „Bega“, AB „Klasco“, AB „Vakarų laivų gamykla“, Klaipėdos pramonininkų asociacija ir kitomis bendrovėmis. Be abejo, šie susitikimai suteiks naują impulsą Universiteto ir verslo bendradarbiavimui, kuris grindžiamas skirtingų strategijų sinergetiška derme. Tikimės, kad tai padės kurti kokybiškai naują sumodeliuotu įžvalgumu grindžiamą Universiteto ir verslo bendradarbiavimo sistemą.

Klaipėdos universitete kasmet vykdoma daugiau kaip 40 įvairių mokslinių tyrimų, tenkinant konkrečius verslo poreikius.