LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitetas pirmauja jūros mokslų kryptyse
12-12-2017

Žurnalas „Reitingai“ ketvirtą kartą paskelbė dalykinius Lietuvos švietimo įstaigų reitingus. Vertinant universitetus pagal studijų kryptis, Klaipėdos universitetas pirmauja jūros mokslų srityje bakalauro ir magistro studijose.

Klaipėdos universitetas yra jūrų inžinerijos ir jūrų technologijų, medicinos technologijų, turizmo ir poilsio bei teatro meno bakalauro studijų krypčių lyderis. Tarp magistrantūros studijų krypčių KU yra aplinkotyros ir ekologijos, jūros inžinerijos, paveldo studijų ir šokio meno krypčių lyderis.

Reitinguojant bakalauro studijų kryptis svarbiausias vertinimo parametras buvo darbdavių nuomonė, kaip juos tenkina į rinką įsiliejančių kiekvieno universiteto konkrečios krypties absolventų parengimo kokybė. Darbdavių vertinimas sudarė 30 proc. viso reitingo skaičiaus, 10 proc. – universiteto absolventų įsidarbinimo ir uždarbio rodiklis. Vertindamas, kiek darbdaviai įdarbina kiekvienos krypties absolventų, žurnalas „Reitingai“ rėmėsi Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) studijų ir krypties karjeros stebėsenos įrankiu. Kiti reitingų kriterijai: 2017 m. priimtų pirmakursių balo vidurkis ir tai, kiek geriausių abiturientų pasirinko konkrečios krypties studijas, galų gale, koks žemiausias šiemet stojusių studentų priėmimo balas.

KU absolventai įsidarbina geriau

Iš visų uostamiesčio universitete vykdomų bakalauro studijų krypčių, aukščiausias vietas Lietuvos universitetų „Reitinguose“ užima biomedicinos ir technologijos mokslų sritys. KU medicinos technologijos kryptis užima pirmą vietą, visuomenės sveikatos studijų ir reabilitacijos kryptys – trečiąsias vietas. Tačiau, remiantis MOSTA vertinimais, KU visuomenės sveikatos ar reabilitacijos krypčių absolventai geriau įsidarbina pagal specialybę negu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentai. Slaugos studijų kryptis reitinguose užima antrą vietą, pirmoji vieta atiteko LSMU. Na, o biologijos studijų kryptis užima trečią vietą.

Technologijų mokslų srityje KU yra geriausias jūrų inžinerijos ir jūrų technologijų kryptyje. Antrą vietą, remiantis MOSTA vertinimais, užima chemijos ir procesų inžinerijos kryptis, šios studijų krypties KU absolventai įsidarbina geriau, negu pirmą vietą užėmusio Kauno technologijų universiteto (KTU) absolventai. Tą patį galima pasakyti ir apie statybų inžinerijos ir statybų technologijų studijų kryptį, kuri užima trečią vietą, tačiau KU absolventai įsidarbina geriau negu antrą vietą užėmusio KTU. Trečias vietas užėmė KU bioinžinerijos ir biomechanikos inžinerijos bei mechanikos inžinerijos kryptys. KU absolventai, baigę studijas pagal šias studijų kryptis, uždirba kur kas daugiau negu KTU ar Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) studentai.

KU yra turizmo ir poilsio krypties lyderis. Gamtinės geografijos studijų kryptis užima 2 vietą, remiantis MOSTA vertinimais, šios studijų krypties absolventai įsidarbina geriau. Žurnalistikos studijų kryptis Lietuvos universitetų reitinguose taip pat užima antrą vietą, o filosofijos, istorijos, lingvistikos ir edukologijos kryptys – trečiąsias vietas.

Menų srityje teatro meno kryptis užima pirmą vietą ir lenkia Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (LMTA) bei Vytauto Didžiojo universitetą (VDU). Šokio ir muzikos technologijų kryptys užima antrąsias vietas.

KU išsiskiria svaria moksline veikla

Rengiant antrosios studijų pakopos vertinimus, remtasi Lietuvos darbdavių nuomonėmis apie universitetų absolventus, šis vertinimas sudaro 40 proc. viso skaičiaus, 10 proc. sudaro absolventų įsidarbinimo ir gaunamo atlyginimo vidurkis. Vertinant magistrantūros studijų programas svarbu atsižvelgti į moksliškumą, todėl remtasi Lietuvos mokslų tarybos (LMT) pateiktu šalies universitetų 2016 ir 2017 metų publikuotų mokslo darbų formaliuoju vertinimu. Tai sudarė 30 proc. reitingų rezultato. Be to, 20 proc. skirta atsižvelgus į tai, kiek universitetas pagal kiekvieną kryptį turi doktorantūros teisių ir valstybės finansuojamų doktorantūros vietų.

Daugiausia aukščiausių vietų surinko Klaipėdos universiteto technologijos mokslai. KU pirmauja jūrų inžinerijos kryptyje, antrą vietą užėmė chemijos inžinerija, trečios vietos atiteko informatikos, statybos ir gamybos inžinerijoms. Pastarosios studijų krypties absolventai įsidarbina ir uždirba gerokai daugiau negu KTU ar VGTU šios studijų krypties absolventai.

Biomedicinos mokslų srityje KU pirmauja aplinkotyros ir ekologijos kryptyje. Antroje vietoje yra slaugos ir gamtinės geografijos kryptys, trečiąsias reitingų vietas užima visuomenės sveikatos, biologijos ir statistikos kryptys.

KU Socialinių mokslų sritis, komunikacijos ir informacijos kryptis, – trečioje vietoje. Be to, šios krypties absolventai įsidarbina geriau nei VDU ar Vilniaus universiteto (VU) absolventai, jie ir daugiau uždirba negu VDU šios krypties studentai. Pedagogikos kryptyje KU yra antras, be to, KU absolventai įsidarbina geriau nei pirmą vietą užėmusio Lietuvos edukologijos universiteto absolventai.

Humanitarinių mokslų srityje KU pirmauja paveldo studijų kryptyje, kur mokslinis darbas vykdomas intensyviau nei VDU ar VU. Teologijos / religijos studijų, istorijos ir menotyros kryptyse KU yra trečias, tačiau tiek teologijos, tiek istorijos kryptyse vykdo intensyvesnį mokslinį darbą negu VU ar VDU. Darbdaviai KU menotyros absolventus vertina geriau negu VU ir VDU absolventus. Menų srities šokio kryptyje KU Lietuvoje pirmauja, Teatro meno kryptis – antroje vietoje.

Nacionalinis aukštųjų mokyklų reitingas skelbiamas kiekvienais metais, o nuo 2013 m. – du kartus per metus, nuo tada atskiru reitingu pradėtos vertinti ir šalies aukštųjų mokyklų studijų kryptys. 2018 m. gegužę bus pristatytas bendrasis Lietuvos universitetų reitingas.