LT   |   EN      Mano KU   |   
Bendradarbiavimo sutartis su AB „Litgrid“
19-09-2017

Klaipėdos universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su AB „Litgrid“

Klaipėdos universitetas, puoselėdamas mokslo, studijų ir verslo bendrystę vakar pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos elektros perdavimo tinklų operatoriumi AB „Litgrid“. Tai inovatyvi įmonė, vykdanti Lietuvai svarbius projektus elektros energijos tiekimo srityje: elektros jungtis su Švedija, elektros tinklo sinchronizavimas su žemynine Europa ir kt. Sutartis numato bendradarbiavimą studijų praktikų, darbuotojų kvalifikacijos, studijų programų rengimo, techninių sprendimų paieškos ir kitose srityse.

Po oficialaus susitikimo su KU rektoriumi prof. habil. dr. Eimučiu Juzeliūnu AB „Litgrid“ generalinis direktorius Daivis Virbickas KU bendruomenei pristatė įmonės veiklą, energetikos sistemą Lietuvoje bei bendradarbiavimo studijų procese galimybes.