LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitetas neigia teiginius dėl neva gaunamo finansavimo iš „Gazprom“ įsteigto fondo
31-03-2021

Klaipėdos universitetas neigia viešoje erdvėje paskleistus Asociacijos „Lašišos dienoraštis“ vadovo K. Klimavičiaus teiginius esą Klaipėdos universitetas gauną finansinę paramą iš Rusijos kompanijos „Gazprom“ įsteigto fondo, finansuojančio p. Klimavičiaus atstovaujamos organizacijos aplinkosaugines iniciatyvas.

Informuojame, jog Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas su tarptautiniu aplinkosauginiu projektu „Return Salmon“ neturi jokių sutarčių, konkrečių veiklų, biudžeto ar pajamų. Prie šio projekto prisidėta tik epizodiškai recenzuojant/ekspertuojant partnerių pateikiamą informaciją apie problemines Lietuvos užtvankas, galinčias trukdyti lašišų migracijai. Sutinkant būti įtrauktais į šio projekto asocijuotus partnerius, komunikuota su partneriais Švedijoje – NVO „Coalition Clean Baltic“.

„Klaipėdos universitetas brangina savo dalykinę reputaciją ir atsakingai vertina partnerystes. Jokių bendradarbiavimo sutarčių ir finansinių reikalų su Rusijos kompanijos „Gazprom“ finansuojamu fondu KU neturi. Galime tik apgailestauti, jog bandant gintis ir gelbėti savo organizacijos reputaciją, neatsakingai, o gal ir piktavališkai buvo apjuodinta KU bendruomenė, kurios atstovai geranoriškai skyrė savo laiką ir žinias lašišų migracijos problemai spręsti“,- sako KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.