LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitetas ir Lietuvos olimpinė akademija drauge dirbs sporto mokslo srityje
11-06-2021

Klaipėdoje vykusiame Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) tarybos išvažiuojamajame posėdyje organizacijos prezidentė prof. Asta Šarkauskienė ir Klaipėdos universitetas, atstovaujamas prorektoriaus dr. Benedikto Petrausko, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

LOA ir joje veikianti Sporto mokslo komisija sau kelia tikslą bendradarbiauti su šalies aukštosiomis mokyklomis, inicijuoti tarpdisciplininius sporto mokslo tyrimus, skleisti jų rezultatus, propaguoti mokslu grįstas olimpinio švietimo idėjas. Akademija yra numačiusi skatinti ir jaunuosius mokslininkus, ir studentus už tiriamuosius darbus, aktualius olimpiniam judėjimui.

Klaipėdos universitetas sutartyje įsipareigojo prisidėti prie olimpizmo idėjų populiarinimo akademinėje bendruomenėje, mokslinių bei visuomeninių LOA iniciatyvų.

Sutarties pasirašymo ceremonijoje KU prorektorius pasidžiaugė, jog Lietuvos olimpinės akademijos prezidente šiemet išrinkta KU prof. Asta Šarkauskienė. Tai tapo dar viena paskata glaudesniam dviejų institucijų ryšiui.