LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universitetas inauguravo Garbės daktarus

Gegužės 21-ąją, penktadienį, iškilmingame Klaipėdos universiteto Senato posėdyje Garbės daktarų regalijos oficialiai įteiktos kultūros istorikei habil. dr. Ingei Lukšaitei bei visuomenės veikėjui, politikui, rašytojui dr. Vytautui Čepui.

Habil. dr. Ingei Lukšaitei Garbės daktaro vardą KU Senatas suteikė dar 2020-ųjų vasario 6-ąją. Taip įvertintas žinomos mokslininkės indėlis į Reformacijos istorijos Lietuvoje ir Prūsijoje tyrimus, Klaipėdos krašto istorijos šaltinių rengimą, atstovavimą lituanistikos interesams Lietuvos mokslo politikos baruose bei ilgametis bendradarbiavimas su Klaipėdos universitetu.

Dr. Vytautas Čepas – vienas iš Klaipėdos universiteto steigimo iniciatyvinės grupės lyderių. 2020 m. spalio 1 d., jau minint Klaipėdos universiteto įsteigimo 30-ąjį jubiliejų, KU Senato nutarimu, jam suteiktas KU Garbės daktaro vardas už fundamentalų indėlį steigiant Klaipėdos universitetą, iniciatyvų Universiteto bendruomenės telkimą, ilgametį bendradarbiavimą, indėlį vystant aukštąjį mokslą ir ugdant jaunąją kartą Vakarų Lietuvoje, įvairiapusę mokslinę ir kūrybinę veiklą.

Po iškilmingos inauguravimo ceremonijos KU Garbės daktarus pasveikino Universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas ir įteikė jiems simbolines dovanas – auksinius KU ženklelius. „Jūs – mūsų aukso fondas. Tad spindėkite ir veskite į šviesą!“,- linkėjo Universiteto vadovas.

Tradicija Klaipėdos universitetui nusipelniusiems mokslo, politikos, verslo, visuomeninės ar kūrybinės veiklos šviesuoliams teikti Garbės daktaro vardus gyvuoja nuo 1995-ųjų. Šiuo metu šiame garbės sąraše – 26 asmenys.