LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universitetas akredituotas 7 metams

Studijų kokybės vertinimo centras, vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymo 49 straipsniu, Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1529, 22.1 punktu, Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-32, 46 punktu, remdamasis Klaipėdos universiteto išorinio vertinimo išvadomis ir atsižvelgdamas į pateiktą prašymą įvertinti ir akredituoti Klaipėdos universitetą, akreditavo Klaipėdos universitetą 7 metų terminui.

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas.