LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos regiono įmonės kviečiamos dalyvauti tyrime, skirtame įvertinti valstybės įvestų apribojimų ir ekonomikos skatinimo priemonių efektyvumą
11-09-2020

Lietuvos Mokslo Tarybos užsakymu Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto COVID poveikio socio-ekonominio vertinimo mokslininkų komanda Klaipėdos regione atlieka tyrimą „COVID-19 įvestų valstybės apribojimų ir intervencinių priemonių efektyvumo Klaipėdos regiono įmonėms vertinimas“.

Tyrimo rezultatų pagrindu bus paruoštos išsamios tyrimo išvados ir rekomendacinės gairės viešojo sektoriaus institucijoms dėl ribojamųjų ir intervencinių priemonių efektyvaus taikymo ateityje, nutikus panašiai pandeminei situacijai.

Mokslininkai paruošė gana išsamų klausimyną, skirtą gamybos, prekybos ir paslaugų SVV įmonių atstovams. Vertinamieji laikotarpiai:

  1. Laikotarpis iki karantino (2020 m. sausio-vasario mėn.),
  2. COVID-19 karantino laikotarpis (2020 m. kovo 16 d. – birželio 16 d.)
  3. Laikotarpis po karantino (2020 m. birželio 17 d. – liepos 30 d.).

Atsakymų į klausimyną bus laukiama iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Tyrimo rezultatai bus publikuojami viešai, reprezentuojantys Klaipėdos regiono atskirų savivaldybių ir suminį SVV įmonių atstovų požiūrius. Š.m. lapkričio-gruodžio mėn. bus organizuojami tyrimo rezultatų sklaidos renginiai, skirti pristatyti tyrimo rezultatus visuomenei.

Nuoroda į klausimyną – https://forms.gle/YEGyDY3RUQEcwh2MA