LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos miesto savivaldybės siūlomos temos baigiamiesiems darbams premijoms gauti

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos universiteto 2013 m. sausio 28 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. J9-109, yra įsteigusi pinigines premijas Klaipėdos universiteto studentams už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus.

Skiriamos 5 premijos už darbų vertinimo komisijos pripažintus aktualius ir/ar reikšmingus Klaipėdos miestui bei turinčius pritaikomąjį pobūdį studentų baigiamuosius darbus.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija siūlo temas studentų baigiamiesiems darbams (temos rekomendacinio pobūdžio, pretenduoti į premijas studentai gali ir parengę baigiamuosius darbus kitomis Klaipėdos miestui aktualiomis temomis).

Siūlomos temos

 

Daugiau informacijos apie Klaipėdos miesto savivaldybės premijas

Studentų reikalų skyrius
Tel.: (8 46) 39 89 96, 39 89 67