LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos miesto savivaldybės siūlomos temos baigiamiesiems darbams premijoms gauti
09-11-2017

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos universiteto 2013 m. sausio 28 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. J9-109, yra įsteigusi pinigines premijas Klaipėdos universiteto studentams už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus.

Skiriamos 5 premijos už darbų vertinimo komisijos pripažintus aktualius ir/ar reikšmingus Klaipėdos miestui bei turinčius pritaikomąjį pobūdį studentų baigiamuosius darbus.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija siūlo temas studentų baigiamiesiems darbams (temos rekomendacinio pobūdžio, pretenduoti į premijas studentai gali ir parengę baigiamuosius darbus kitomis Klaipėdos miestui aktualiomis temomis).

Siūlomos temos

 

Daugiau informacijos apie Klaipėdos miesto savivaldybės premijas

Studentų reikalų skyrius
Tel.: (8 46) 39 89 96, 39 89 67