LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos miesto mokslo įstaigos inicijuos jaunimo verslumą
15-06-2018

Klaipėdos miesto mokslo ir švietimo įstaigos bei verslas telkiasi bendram tikslui – skatinti inovatyvias jaunimo verslo projektų idėjas, įgyvendinant iniciatyvą „StartUp Klaipėda“.

Birželio 18 d. Klaipėdos universitete bus pasirašoma miesto mokslo ir švietimo įstaigų bei verslo atstovų jungtinės veiklos sutartis, kuria šalys įsipareigoja bendrai veikti įgyvendinant iniciatyvą „StartUp Klaipėda“. Sutartį pasirašys: Klaipėdos universitetas, LCC tarptautinis universitetas, Klaipėdos licėjus, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Klaipėdos universiteto Studentų sąjunga, verslo atstovų vardu – nacionalinis viešbučių tinklas „Tubinas“.

„StartUp Klaipėda“ idėjos vizija – skatinti jaunimą generuoti inovatyvias verslo projektų idėjas ir taip prisidėti prie Klaipėdos miesto, regiono bei šalies socioekonominės pažangos. Be to, šia iniciatyva siekiama puoselėti mokslo, švietimo ir verslo bendradarbiavimą.

Idėjos iniciatoriai – Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Rekreacijos ir turizmo katedra, atstovaujama vedėjos prof. dr. Dianos Šaparnienės, Rekreacijos ir turizmo katedros Socialinių partnerių taryba, atstovaujama nacionalinio viešbučių tinklo „Tubinas“ steigėjo ir savininko Juozo Tubino.

„StartUp Klaipėda“ prisistatymo renginys ir pagrindinės veiklos pradžia numatoma spalio mėnesį.