LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos laisvos ekonominės zonos akcininkų Pierre’o Jeano Everaert ir Shahriar Ahy vizitas Universitete
23-03-2016

2016 m. kovo 21 d. Klaipėdos universitete vyko neformali diskusija apie intelektinės nuosavybės, patentavimo ir kitus žinių komercializavimo klausimus. Diskusiją inspiravo užsienio svečių, Klaipėdos laisvos ekonominės zonos akcininkų dr. Pierre’o Jeano Everaert ir  dr. Shahriar Ahy vizitas Lietuvoje verslo klausimais.

Minėti svečiai turi įvairiapusę ir solidžią tarptautinio lygio mokslinės veiklos ir sėkmingo verslo patirtį, kuri įgalino plačios perspektyvos ir inspiruojančiai diskusijai. Joje dalyvavo Universiteto vadovybė – mokslo ir meno prorektorė dr. Rita Vaičekauskaitė, studijų prorektorius dr. Kęstutis Dučinskas, taip pat skirtingų sričių Klaipėdos universiteto mokslininkai – Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dekanė dr. Rima Mickevičienė, bei šio fakulteto mokslininkai – dr. Eleonora Guseinovienė, dr. Jolanta Janutėnienė, dr. Tatjana Paulauskienė, dr. Vitalij Denisov, dr. Pranas Mažeika, inžinierius Audrius Knolis, dr. Audrius Senulis, Sveikatos mokslų fakulteto mokslininkai – dr. Arvydas Martinkėnas, dr. Albinas Stankus.

Diskusijos metu epizodiškai aptartos įvairios tematikos – tiek jų specifikos, tiek jų panašumo aspektais. Intelektinės nuosavybės klausimas vis dar tebėra iššūkis Lietuvos universitetams, todėl kiekviena diskusija yra svarbus postūmis pokyčių link. Ši diskusija sustiprino požiūrį, kad intelektinės nuosavybės vystymo klausimas reikalauja ne tik specialių kompetencijų, bet ir bendradarbiavimo lauko bei tinklaveikos efekto. Šią diskusiją laikome reikšmingu nauju impulsu siekiant efektyviai spręsti intelektinės nuosavybės klausimus Universitete. Dėkojame Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (LEZ) valdymo bendrovės generaliniam direktoriui Eimantui Kiudului už pasiūlymą surengti šią diskusiją.