LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdoje išbandytas naujas cheminis žuvų žymėjimo būdas
26-06-2018

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto ir Gamtos tyrimų centro mokslininkai, įgyvendindami „Laukinių ir dirbtinės kilmės lašišų bei šlakių jauniklių mirtingumo Lietuvos upėse įvertinimo paslaugų“ sutartį su LR aplinkos ministerija, atliks vienerių metų trukmės in situ tyrimą. Dvylikoje Vakarų ir Rytų Lietuvos upių elektros žūklės būdu bus analizuojami lašišinių žuvų erdvinio pasiskirstymo bei populiacijos tankio pokyčiai. Siekiant atskirti natūralaus neršto individus nuo dirbtinio veisimo žuvų, pastarosios sužymėtos taikant naują Lietuvoje cheminį žuvų žymėjimo būdą.

Instituto mokslininkai kartu su Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos specialistais, prieš išleisdami į upes cheminiu žymekliu kalceinu (fluorescenciniu dažu) ir osmosinės indukcijos metodu sužymėjo 12 000 vnt. Žeimenos lašišinių žuvų veislyne užaugintų lašišų ir šlakių jauniklių.

Metodo esmė – taikant žuvų fiziologinės osmoreguliacijos mechanizmą jos trumpam patalpinamos į didelio druskingumo (50 promilių) vandenį, tada iškart – į kalceino gėlavandenį tirpalą. Dėl didelių vandens druskingumo skirtumų kalceino tirpalas daug veiksmingiau ir greičiau įsigeria į kaulines struktūras (kaulus, pelekų spindulius, žvynus), nes sūriame vandenyje žuvys iš pradžių difuziškai praranda kūno skysčius, o sugrąžinus į gėlą vandenį, jis veiksmingai skverbiasi atgal į audinius. Vėliau, apšvietus žymėtą žuvį ultravioletine šviesa, ant pelekų spindulių, žiaunadagčių, žvynų aiškiai matomos žaliai fluorescencinės žymės.

Metodas leidžia greitai ir veiksmingai sužymėti didelius jaunų žuvyčių kiekius, be to, tai yra saugu ir nekenksminga žuviai. Metodas patikrintas kitose šalyse atlikus tyrimus su skirtingomis žuvų rūšimis. Šis žymėjimo būdas Lietuvoje taikytas pirmą kartą ir puikiai pavyko: iš visų sužymėtų žuvų jauniklių per 12-a valandų po procedūros krito tik 0,03 %. Kitą dieną, įgyvendinant patvirtintą Žuvininkystės tarnybos valstybinį žuvivaisos planą, sužymėtos žuvytės sėkmingai pervežtos ir išleistos į atrinktas upes, kur toliau bus stebimos ištisus metus.

Nuotraukos: Alina Širvinska

Prieš žymėjimą

Po žymėjimo