LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdoje bus dar daugiau prancūzų kultūros

Šiuolaikinis šokis, kinas bei istorija: šios trys sritys plėtojant Klaipėdos ir Prancūzijos kultūrinį bendradarbiavimą sulauks dar daugiau dėmesio. Šiandien, spalio 5 d., Prancūzijos ambasados Lietuvoje, Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos universiteto vadovai pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį, kuria įsipareigojama šiose srityse plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą ir dalytis gerąja patirtimi.

„Tarp savivaldybės, universiteto ir ambasados pasirašoma sutartis liudija apie mūsų kultūrinių santykių tikrovę, gilumą ir pasitikėjimą, kurie bus vystomi trijose srityse: bendras šiuolaikinio šokio projektas, prancūziško kino sklaida prancūziškų filmų festivalio „Žiemos ekranai“ metu bei Prancūzijos-Lietuvos istorija ir atmintis Klaipėdoje’’, – sako Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Philippe Jeantaud.

Bendradarbiavimo sutartyje numatyta bendromis pastangomis puoselėti šiuolaikinį šokį, siekiant remti Klaipėdos ir Prancūzijos šiuolaikinio šokio projektų įgyvendinimą, profesionalaus šokio teatro pagrindu suformuoti tarptautinę Klaipėdos ir Prancūzijos šokio trupę, taip pat įsipareigota populiarinant prancūzų kiną visus metus Klaipėdoje pristatyti šios šalies filmus, toliau organizuoti festivalį „Žiemos ekranai“, sutarta aktualizuoti su Prancūzija siejamą paveldą Klaipėdoje – pažymėti pastatus, parengti ir eksponuoti parodą.

„Bendradarbiavimo sutartyje numatyti įsipareigojimai ir darbai – tai gražaus Klaipėdos ir Prancūzijos kultūrinio bendradarbiavimo tąsa. Klaipėdiečiai jau turėjo ne vieną progą pažinti prancūzų kultūrą: kiną, šokį ir kitas sritis, o ateityje tokių progų bus dar daugiau. Akivaizdu, kad visos trys sutartį pasirašiusios šalys suvokia kultūrinio bendradarbiavimo svarbą ir būtinybę jį sėkmingai tęsti bei plėtoti“, – sako Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Klaipėdos universiteto Menų akademijos dekanas prof. Vytautas Tetenskas teigia, kad Klaipėdos universitetui sutartis su Prancūzijos ambasada atveria plačias tarptautines galimybes.

„Tai reikšminga sutartis universitetui, nes vyks tarptautiniai studentų ir pedagogų mainai tarp Klaipėdos universiteto ir Prancūzijos. Tai suteikia pridėtinės vertės ne tik Menų akademijai, Klaipėdos universitetui, bet ir Klaipėdos miestui, Lietuvai. Bendri projektai su menininkais iš Prancūzijos buvo kuriami ir iki šiol, todėl tikime, kad ši sutartis tik sustiprins tarpusavio bendradarbiavimą“, – sako KU Menų akademijos dekanas.

Bendromis klaipėdiečių ir Prancūzijos ambasados bei Prancūzų instituto pastangomis 2016 m. miesto bendruomenė jau turėjo unikalią galimybę susipažinti su prancūzų šiuolaikinio šokio ir šiuolaikinio cirko pasirodymais. Miestiečiai kasmet aktyviai lankosi Prancūzų instituto Lietuvoje organizuojamo prancūzų kino festivalio „Žiemos ekranai“ filmuose. Istoriškai Klaipėdą ir Prancūziją taip pat sieja išskirtinės aplinkybės – pagal Antantės valstybių sprendimus 1920–1923 m. Klaipėdos kraštas buvo perduotas valdyti Prancūzijai.

Už kultūrinio bendradarbiavimo skatinimą ir palaikymą Prancūzijos Kultūros ministerija Klaipėdos merui šiemet suteikė meno ir literatūros ordino karininko laipsnį.  Šis ordinas skiriamas asmenims, kurie išsiskyrė savo kūryba meno ar literatūros srityse ar dėl įnašo skatinant abiejų sričių sklaidą Prancūzijoje ir visame pasaulyje.