LT   |   EN      Mano KU   |   
Jūros tyrimų instituto laboratorijose – verslininkų vizitas
18-10-2018

Klaipėdos universitete, Jūros tyrimų institute lankėsi Klaipėdos pramoninkų asociacijos nariai. Verslininkai turėjo galimybę apsilankyti Vandens transporto ir oro taršos laboratorijoje. Jos vadovas lekt. dr. Paulius Rapalis pasakojo, jog čia vykdomi ir plėtojami laivų jėgainių energetinio efektyvumo ir aplinkosaugos, laivų hidrodinamikos bei atsinaujinančios energijos panaudojimo tyrimai. Taip pat atliekama oro užterštumo ir taršos iš energetinių įrenginių tyrimai, kuro fizikinių-cheminių savybių analizė.

Verslininkai turėjo galimybę pasižvalgyti bei sužinoti apie mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijoje atliekamus tyrimus. Mokslo darbuotojas dr. Marius Vasylius, pasakojo, kaip atliekami ardomieji ir neardomieji jūrinių konstrukcijų, jų medžiagų ir neardomųjų jungčių tyrimai, jūrinio transporto, energetinių ir pramonės įmonių mechatroninių sistemų diagnostiniai tyrimai ir operatorinės veiklos stebėsena, bioinžineriniai žmogaus ir jį supančios aplinkos ergonomikos tyrimai.

Didelio verslininkų susidomėjimo sulaukė pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija. Jos vadovas doc. dr. Mindaugas Žilius pristatė ekologijos bei biogeochemijos skyrių įrangą ir čia vykdomų tyrimų spektrą.