LT   |   EN      Mano KU   |   
Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto studentai – „BONUS BaltCoast“ projekto dalyviai
04-05-2017

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto studentai – „BONUS BaltCoast“ projekto dalyviai

Balandžio 23 – gegužės 4 dienomis Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto studentai dalyvavo „BONUS BaltCoast“ projekto (http://www.baltcoast.net/) organizuojamuose kursuose „Kranto zonos valdymas“, kurie vyko Vokietijoje. Užsiėmimus vedė KU JTGMF Gamtos katedros profesorius, Jūrinių mokslų ir technologijų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Geraldas Schernewskis kartu su KU Ekologijos ir aplinkotyros doktorantais M. Inacio, D. Karnauskaite ir G. Gyraite. Pirmąją savaitę studentų teoriniai ir praktiniai užsiėmimai vyko Leibnico Baltijos jūros tyrimų institute (Warnemundėje) temomis: kranto zonos problemos, turizmas pajūryje, maudyklų vandens kokybė, klimato kaitos poveikis. Studentai paskaitų apie žuvininkystę ir akvakultūrą, pajūrio šiukšlių problemas klausė Hidensee biologinėje stotyje. Nuo 2015 metų „Kranto zonos valdymo“ kursus Vokietijoje jau išklausė 42 studentai, studijuojantys pagal Ekologijos ir aplinkotyros, Geoinformatikos, Ichtiologijos ir žuvininkystės, Jūros aplinkos inžinerijos ir Jūrų hidrologijos studijų programas.