LT   |   EN      Mano KU   |   
Jūrinių technologijų komercinio potencialo didinimo kursai Klaipėdos universitete
04-07-2018

2018 m. birželio 28–29 dienomis vyko KU JTI projekto KORPIS susitikimas.

KORPIS (MTEP Rezultatų komercinimo potencialo didinimas jūriniame slėnyje) projekto tikslas – didinti teikiamų paslaugų potencialą ir šias paslaugas komercializuoti (angl. technology transfer). Projekto dalyviai – KU Jūros tyrimų instituto mokslininkai ir specialistai, KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dėstytojai, KU Mokslo ir inovacijų skyriaus specialistės – dalyvavo intensyviuose kursuose. Dviejų dienų mokymus vedė Oksfordo universiteto technologijų perdavimo ir komercializavimo ekspertė dr. Lisa Cowey. Mokymų metu buvo aptariami technologinių idėjų ir technologijų tobulinimo poreikiai, trukdžiai, su kuriais susiduria mokslininkai ir administratoriai, vystydami inovacines technologijas, aptartos išradimų patentavimo problemos. Mokymų dalyviai mokyti, kaip ir ką komunikuoti su skirtingomis suinteresuotomis institucijomis bei įmonėmis, taip pat institucijos viduje.

Kitas susitikimas su dr. Lisa Cowey numatytas rudenį: toliau bus mokoma, kaip inicijuoti ir valdyti technologijų perdavimo procesą.

Projekto vadovė dr. Viktorija Vaitkevičienė