LT   |   EN      Mano KU   |   
Jūrinis STEAM atviros prieigos centras – Vakarų Lietuvos plėtros katalizatorius
04-06-2020

Siekiant didinti moksleivių susidomėjimą technologijų ir gamtos mokslais, Lietuvoje steigiama dešimt bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams skirtų STEAM (gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo) centrų. Šis projektas pradėtas vykdyti atsižvelgiant į Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje iškeltus iššūkius, atliepiant būtinybę jau mokykloje skatinti inovacijų kultūrą, ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą ir verslumą, kompetencijas STEAM srityse.

Planuojama, kad 2022-ųjų metų rugsėjį Klaipėdos universitete kuriamame Jūriniame STEAM centre veiks keturios mokiniams skirtos laboratorijos: biologijos-chemijos, fizikos-inžinerijos, robotikos-informacinių technologijų bei specializuota jūros mokslų ir technologijų. Jūriniame STEAM centre numatytos veiklos papildys Klaipėdos universitete jau vykdomas moksleiviams skirtas iniciatyvas – „Išmani jūra“, „Erdvėlaivis Žemė“, „Iškeisk pamoką į paskaitą“, Baltijos gimnazijoje pradėjusias veikti universitetines inžinerinio ugdymo klases. Dėl STEAM centro įveiklinimo glaudžiai bendradarbiaujama su Klaipėdos miesto ir kitomis Vakarų Lietuvos regiono savivaldybių administracijomis, o dėl plėtros galimybių su regioniniais verslo partneriais.

Siekdamas užtikrinti veiksmingą STEAM centrų veiklą, tarpusavio dermę bei plėtrą, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius sudarė STEAM centrų koordinavimo tarybą, kurioje Klaipėdos universitetui atstovauja Jūros tyrimo instituto tarybos pirmininkė Viktorija Vaitkevičienė ir Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto vyresnioji mokslo darbuotoja Tatjana Paulauskienė.

Į STEAM veiklas aktyviai įsitraukė ir programa „Kurk Lietuvai“, kurios specialistai atliko Lietuvos STEAM ekosistemos apžvalgą.

Plačiau skaitykite čia: http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/03/STEAM-esamos-situacijos-analiz%C4%97.pdf

Projektas „Jūrinio STEAM APC infrastruktūros sukūrimas“ finansuojamas Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis.

Nuotraukos autorė Viktorija Vaitkevičienė