LT   |   EN      Mano KU   |   
Išrinkti nauji KU Tarybos ir Senato nariai
07-06-2019

2019 m. birželio 6 d. išrinktas Klaipėdos universiteto Tarybos narys prof. habil. dr. Geriuldas Žiliukas.

Senato pirmininko raštas dėl naujo Tarybos nario paskelbimo

2019 m. birželio 6 d. išrinkti nauji Klaipėdos universiteto Senato nariai:

Doc. dr. Evelina Grinienė – Jūros tyrimų institutas

Doc. dr. Vytautas Jokubauskas – Baltijos istorijos ir archeologijos institutas

Doc. dr. Audrius Senulis – Jūros tyrimų institutas

Prof. dr. Ligita Šimanskienė – Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

Lekt. Dr. Marija Truš – Sveikatos mokslų fakultetas