LT   |   EN      Mano KU   |   
Išrinkta KU Darbo taryba
16-03-2021

2021 m. kovo 15 d. Klaipėdos universitete vyko pakartotiniai KU Darbo tarybos rinkimai. Suskaičiavus balsavimo biuletenius nustatyta, kad rinkimuose dalyvavo 239 darbuotojai, kas sudarė 31.57 % proc. rinkimų teisę turinčių rinkėjų skaičiaus (rinkimų teisę turėjo 757 darbuotojai). Vadovaujantis 2021 m. sausio 19 d. rektoriaus įsakymu Nr. 1-071 patvirtintu Klaipėdos universiteto darbo tarybos rinkimų aprašo 23 punktu, 2021 m. kovo 15 d. pakartotiniai Klaipėdos universiteto darbo tarybos rinkimai skelbiami įvykusiais, kadangi juose dalyvavo daugiau kaip ketvirtadalis balso teisę turinčių darbuotojų.

Išrinktais Darbo tarybos nariais skelbiami šie kandidatai:

 1. Silva Pocytė, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.
 2. Jurgita Senulienė, Informacinių išteklių ir leidybos centro Bibliotekos skyriaus vedėja.
 3. Asta Balčiūnienė, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos katedros vyresnioji mokslo darbuotoja (profsąjungos pirmininkė).
 4. Žilvinas Kryževičius, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto mokslo darbuotojas.
 5. Marija Truš, Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos katedros docentė.
 6. Laura Kolozinskienė, referentė.
 7. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė, Jūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.
 8. Inga Marozienė, Organizacijos aptarnavimo tarnybos Infrastruktūros paslaugų skyriaus vyresnioji specialistė.
 9. Valentinas Kartašovas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros docentas.
 10. Alona Rauckienė-Michaelsson, Sveikatos mokslų fakulteto Visuomenės sveikatos katedros docentė.
 11. Dalia Kašinskienė, Informacinių išteklių ir leidybos centro Bibliotekos direktorė.

Atsarginiais Darbo tarybos nariais surinktų balsų mažėjimo tvarka tapo:

 1. Monika Lileikė, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji specialistė.
 2. Viktorija Lukminaitė, Sveikatos mokslų fakulteto Medicinos technologijų katedros vyresnioji inžinierė.
 3. Egidijus Skarbalius, Sveikatos mokslų fakulteto Visuomenės sveikatos katedros docentas.
 4. Violeta Valiulė, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vadybos katedros docentė.

Naujai išrinktos Darbo tarybos rinkimų pirmasis posėdis nuotoliniu būdu organizuojamas 2021-03-25 10 val.

Prisijungimo nuorodą atsiųsta bus prieš dieną 2021-03-24.

Darbo tarybos rinkimų komisija