LT   |   EN      Mano KU   |   
Išleista monografija mokinių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo edukacijos tematika
24-05-2017

Išleista monografija mokinių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo edukacijos tematika

Klaipėdos universiteto prof. habil. dr. Eugenija Adaškevičienė ir doc. dr. Neringa  Strazdienė išleido originalią monografiją apie mokinių sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą, jo edukaciją bei plėtotę, skirtą kūno kultūros pedagogams, dėstytojams, visuomenės sveikatos specialistams, mokslo darbuotojams ir studentams, siekiantiems visapusiškų žinių apie mokinių fizinio aktyvumo kompetencijos edukaciją.

Monografijoje, remiantis užsienio šalių ir Lietuvos mokslininkų, autorių ilgalaikių  tyrimų analize, mokytojų praktikos patirtimi, išnagrinėtas mokinių fizinio aktyvumo kompetencijos edukacijos aktualumas, struktūra, jos vyksmas ir ypatumai. Aptariami fizinio aktyvumo edukacijos teoriniai aspektai, veiksniai darantys poveikį mokinių  fiziniam aktyvumui, paauglių sveikatos, negalavimų ir ugdymosi veiklos ypatumai ir jų sąsajos. Atskleistos sveikatos gerinimo edukacinės prielaidos: paauglių ir tėvų nuomonės apie fizinį pasyvumą, negalavimus, sveikatą gerinančius veiksnius. Apibūdinami mergaičių fizinio aktyvumo raiškos ir kaitos ypatumai įvairiais metų laikais, šalies kūno kultūros mokytojų bei visuomenės sveikatos specialistų fizinio aktyvumo edukacijos ypatumai, atskleidžiamas mokinių fizinio aktyvumo kompetencijos ir ugdymo technologijos ryšys.

Lietuvos olimpinės akademijos garbės daktaras, Prof. habil. dr. P. Karoblis knygos recenzijoje rašė:  „Šioje monografijoje išsamiai analizuojama ugdytojų nuomonė apie mokinių fizinį aktyvumą mokykloje, šeimoje, tiriami raiškos ypatumai bei plėtros tendencijos naujų technologijų evoliucijos kontekste. Autorės atskleidžia platų, bet vientisą moksleivio (paauglio) kūno kūrybos socialinį ir kultūrinį reiškinį, remdamosi mokslui būdingais principais ir metodais. Tai naujas, originalus ir vertingas mokslinis darbas, kurio naujumas reiškiasi teoriniu ir praktiniu požiūriais“. Lietuvos sporto universiteto prof. dr. Arūnas Emeljanovas savo recenzijoje pažymėjo, kad „darbe pateikta autentiška medžiaga, autorių tyrimais nustatyti ir praktine veikla pagrįsti teiginiai gali būti sėkmingai naudojami pedagoginėje praktikoje. Jie išplečia fizinio aktyvumo sampratos ribas, padeda suvokti fizinio aktyvumo parametrus ir fizinio aktyvumo kompetencijos struktūrą, esminius dėmenis ir kt.“

Išskirtinė ir originali mokslinė knyga „Mokinių fizinio aktyvumo edukacija“ padės geriau suvokti vaikų ir jaunimo  fizinį aktyvumą, kaip sveikatos stiprinimo, kūno tobulinimo, asmenybės savybių ugdymo šaltinį, jo raiškos plėtotės paslaptis ir ypatumus. Monografija gali būti naudinga rengiant tėvų švietimo programas, keliant  kūno kultūros mokytojų ir sveikatos priežiūros specialistų profesinę kvalifikaciją, formuojant paauglių vertybes, įgūdžius ir palankų sveikatai elgesį.

„Monografijos parengimas ir leidyba buvo ilgas ir sudėtingas procesas, reikalavęs didelių pastangų. Džiaugiamės, galėdamos prisidėti prie vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo, fizinių galių plėtros bei darnios asmenybės ugdymo šiuolaikinio sėdimojo gyvenimo kontekste“, – sakė  knygos autorės prof. Eugenija Adaškevičienė ir doc. Neringa Strazdienė.

E. Adaškevičienės ir N. Strazdienės monografijos „Mokinių fizinio aktyvumo edukacija“ pristatymas vyks 2017 m. gegužės 25 d. (ketvirtadienį), 16 val. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto 312 auditorijoje (H. Manto 84, Klaipėdos universiteto miestelis).