LT   |   EN      Mano KU   |   
Integruoto kranto zonos valdymo kursai Klaipėdos universitete anglų kalba
24-09-2015

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete rugsėjo 7–14 dienomis vyko prof. dr. habil. Gerald Schernewski iš Leibnico Baltijos jūros tyrimų instituto (Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde), dėstomi Integruoto kranto zonos valdymo kursai anglų kalba. Kursuose dalyvavo dvylika magistro studentų iš Ekologijos ir aplinkotyros, Jūros aplinkos inžinerijos, Geoinformatikos, Ichtiologijos ir akvakultūros programų. Kursų metu studentai aktyviai dalyvavo teorinėse ir praktinėse paskaitose, kurių metu įgijo naujų žinių apie kranto zonos valdymui aktualias problemas, sisteminio požiūrio metodą ir jo taikymą pakrančių zonos valdyme, kuris taikomas ir Klaipėdos universiteto vykdomame BONUS programos projekte BaltCoast – Sisteminiu požiūriu grindžiama struktūra kranto tyrimams ir valdymui Baltijos jūroje (angl. A Systems Approach Framework for Coastal Research and Management in the Baltic). Teorinę kursų dalį papildė praktinės užduotys ir išvykos į pajūrį, kurių metu studentai išmoko taikyti naujus metodus ir priemones.

Projekto vadovas:
dr. Georg Umgiesser, KU
El. p. georg.umgiesser@jmtc.ku.lt

Projekto internetinis puslapis:
http://www.baltcoast.net