LT   |   EN      Mano KU   |   
Inovacijų iššūkiai: ar Klaipėdos regiono įmonės pasiruošusios skaitmenizavimo šuoliui?
13-11-2018

Ketvirtos pramonės revoliucijos akivaizdoje atsiveriant skaitmenizavimo, automatizavimo, robotikos, dirbtinio intelekto, pažangių gamybos technologijų galimybėms, sukuriamos sąlygos naujoms inovacijoms, verslo ir valdymo modeliams. Kartu tai ir grėsmė verslui, miestams, bendruomenėms – laiku neįšokus į Pramonės 4.0 inovacijų traukinį taps vis sunkiau sėkmingai konkuruoti globaliame pasaulyje.

„Vienas svarbiausių valstybės prioritetų – pramonės skaitmenizacija. Tai skaitmeninių technologijų įdiegimas gamyboje bei gamybos procesų automatizavimas. Labai svarbu, kad technologijų įdiegimas, gamybos modernizavimas sutaptų su įmonės strategijos transformacija. Joje būtų numatyta, kaip įmonė ketina efektyviau aptarnauti savo klientus, sklandžiau dalyvauti vertės kūrimo grandinėje ir kokiu būdu ji patobulins savo pardavimų, logistikos, pirkimų procesus. Taip pat svarbu, kaip jos žmogiškųjų išteklių politika pasitarnaus sprendžiant Pramonė 4.0 revoliucinius iššūkius”, – teigia Romualdas Petraitis Baltic tech park valdybos pirmininkas.

Skaitmeninės technologijos leidžia įmonėms orientuotis į personalizuotą gamybą bei pasiūlyti aukštos kokybės produktų už mažesnę kainą, tačiau tokių technologijų pritaikymas reikalauja nemažai lėšų, o mažų ir vidutinių įmonių ištekliai – itin riboti.

Siekiant užtikrinti tokių įmonių konkurencingumą, skatinamas jų skaitmenizavimas, tam skiriama dalis ES struktūrinių lėšų. Svarbus vaidmuo įmonių skaitmeninėje transformacijoje tenka skaitmeninių inovacijų centrams. Lietuvoje jau įsteigti 4 tokie centrai: Pažangios gamybos, Robotikos, Lazerių ir Saulėtekio slėnio. Jie suteikia galimybę bendrovėms pasinaudoti patirtimi ir žiniomis technologijų, bandymų, verslo modelių, finansų, rinkos žvalgybos ir tinklų kūrimo srityse, išbandyti naujausias technologijas bei pasinaudoti eksperimentavimo paslaugomis.

Klaipėdos universiteto ir Baltic Tech Park iniciatyva tokį centrą šiais metais nuspręsta įkurti ir Klaipėdos regione. Prie skaitmeninių inovacijų centro steigimo prisideda ir vietos savivaldybė kartu su pagrindinėmis uostamiesčio įmonėmis, tokiomis kaip: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB „Klaipėdos nafta”, AB „Klaipėdos energija” ir kitomis.

„Mūsų steigiamas Baltijos skaitmeninių inovacijų centras būtų penktas ir atstovautų Jūrinės ekonomikos sritį. Skaitmeninių inovacijų centrai suteikia galimybę bendrovėms pasinaudoti patirtimi ir žiniomis technologijų, bandymų, verslo modelių, finansų, rinkos žvalgybos ir tinklų kūrimo srityse, išbandyti naujausias technologijas bei pasinaudoti eksperimentavimo paslaugomis.

Tokių centrų stiprinimas svarbus siekiant didinti įmonių konkurencingumą. Šių centrų stiprinimui ir jų integravimuisi į tarptautinius tinklus bus naudojamos ES struktūrinių fondų investicijos“, – kalbėjo R. Petraitis.